• Lekarze dentyści, prowadzący praktykę zawodową, będą mogli kupować w hurtowniach farmaceutycznych środki do znieczulenia
  • Ograniczenia obowiązywałyby nadal w przypadku specyfików zawierających: kodeinę, pseudoefedrynę lub dekstrometorfan
  • Zmiany w uprawnieniach do kupowania farmaceutyków w hurtowniach miałaby obowiązywać od 21 maja 2022 r.

Środki znieczulające z hurtowni farmaceutycznych

Lekarze dentyści, wykonujący działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej, będą mogli kupować w hurtowniach farmaceutycznych produkty lecznicze w celu wykonania znieczulenia stomatologicznego – proponuje Ministerstwo Zdrowia. Aktualne rozporządzenie nie ustanawia takiej możliwości, co mogłoby skutkować ograniczeniem możliwości uzyskiwania znieczulenia w trakcie zabiegów stomatologicznych – tłumaczy MZ.

Projekt rozporządzenia uzupełnia możliwości nabywania przez podmioty lecznicze, niektórych lekarzy lub lekarzy dentystów, a także lekarzy weterynarii oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, spełniających warunki wymagania określone w art. 42 ust 1 lub 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 i z 2021 r. poz. 2469), również produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe określone w tych samych przepisach.

 

Leki wydawane z przepisu lekarza – OTC

Proponuje się umożliwić podmiotom wykonującym działalność leczniczą, tj. wszystkim kategoriom podmiotów leczniczych oraz lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód w formie praktyki zawodowej, a nadto felczerom zakupywania w hurtowniach farmaceutycznych leków o kategorii dostępności „wydawane z przepisu lekarza – OTC” z wyłączeniem produktów leczniczych o tej kategorii dostępności zawierających w swoim składzie kodeinę, pseudoefedrynę lub dekstrometorfan.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie 21 maja 2022 r. 

Projekt rozporządzenia