• Lekarz i lekarze dentyści nierozważnie reklamują swoje praktyki zawodowe i w niewłaściwy sposób promują siebie - to błąd, który trzeba skorygować - uważa KS ORL w Białymstoku   
  • Praktykę lekarską wolno wykonywać wyłącznie pod własnym nazwiskiem. Lekarzowi wolno używać tylko należnych mu tytułów zawodowych i naukowych - przypomina KS ORL w Białymstoku

W branży medycznej reklamy niezgodne z prawem 

KS ORL w Białymstoku informuje, że do organów izb lekarskich wpływają zawiadomienia dotyczące, pojawiających się w przestrzeni publicznej reklam, zawierających nieprawdziwe informacje dotyczące dokonań zawodowych lekarza i lekarza dentysty.

Chodzi m.in. o:

  • podawanie informacji niezgodnych z posiadanymi kwalifikacjami;
  • używanie przed nazwiskiem skrótu „dr” bez posiadania tytułu doktora nauk medycznych;
  • sytuacje , gdy na stronach internetowych podmiotów leczniczych często zamieszczane są przez lekarzy informacje o posiadanych „specjalizacjach”, mimo nieposiadania ich w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

- Być może lekarze i lekarze dentyści pragną w ten sposób przedstawić swój zakres działalności (kompetencji), jednakże takimi wpisami, mylnie i niezgodnie z prawem, sugerują posiadanie kwalifikacji należnych specjalistom – ocenia KS ORL w Białymstoku.

- Z oczywistych względów, mając na uwadze dobro pacjentów oraz zaufanie publiczne do zawodu lekarza dentysty, zwracamy się z prośbą o weryfikację danych znajdujących się w przestrzeni publicznej – apeluje KS.

Kodeks Etyki Lekarskiej co mówi o reklamie

Komisja przypomina o konieczności przestrzegania przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej:

  • Praktykę lekarską wolno wykonywać wyłącznie pod własnym nazwiskiem.
  • Lekarzowi wolno używać tylko należnych mu tytułów zawodowych i naukowych.
  • Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione.
  • Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.