Prezydent Andrzej Duda podpisał  ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. W wyniku nowelizacji rozszerzony został krąg osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych o ratowników medycznych.

Badanie kwalifikacyjne w  przypadku osoby dorosłej, mającej się szczepić przeciwko grypie, może przeprowadzić (poza lekarzem - jak do tej pory) także  lekarz dentysta, a poza nim również felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta.

W świetle nowych przepisów szczepienia przeciw grypie osób dorosłych  może być wykonane nie tylko przez lekarza, ale także przez przedstawicieli innych zawodów medycznych - lekarza dentystę, farmaceutę,  fizjoterapeutę oraz diagnostę laboratoryjnego posiadających określone w ustawie kwalifikacje.