PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy realna wymiana danych w EDM od 1 lipca 2021 r.?

Autor: miro • Źródło: ms
06-04-2021, 13:31
Czy realna wymiana danych w EDM od 1 lipca 2021 r.? EDM na ile poziom zaawansowany? (fot. pixabay)
O pilne podjęcie działań, mających na celu dostosowanie do 1 lipca 2021 r. oprogramowania w podmiotach leczniczych do możliwości realizacji wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych – zwróciła się do świadczeniodawców Anna Goławska podsekretarz stanu w MZ. Na ile spełnienie takiego wymogu jest realne ocenił Andrzej Cisło wiceprezes NRL.

Sytuacja wymusza prolongatę kalendarza kolejnych etapów wdrażania EDM

Z rozeznania dokonanego m.in. staraniem NRL wynika, że nie wszystkie dokumenty EDM mają we wszystkich aplikacjach zaimplementowane szablony. Z listów nadsyłanych do NRL w tej sprawie, jak też z opinii, jakie płyną z okręgowych izb lekarskich wnioskować można, że prowadzący podmioty i praktyki mają świadomość nadchodzącej „nowej ery” w prowadzeniu dokumentacji, jednak na plan pierwszy wybija się przetrwanie ich placówek w obliczu pandemii.

Spadek liczby pacjentów, zagrożenie zarażeniem (szczególnie w obliczu znacznie gorszego przebiegu choroby w porównaniu do stanu sprzed roku), rosnące koszty utrzymania placówki - to wszystko wpływa na oczekiwanie, że Ministerstwo Zdrowia uaktualni kalendarz reformy cyfryzacyjnej do obecnej sytuacji.

Gdzie miejsce na zgodę pacjenta

W dokumentacji integracyjnej, jaką dla dostawców przygotowało Centrum eZdrowia nie ma żadnego modułu pozwalającego pacjentowi udzielić zgody zarówno na udostępnienie dokumentacji medycznej wytworzonej w innej placówce, jak i na wgląd w rejestr zdarzeń medycznych.

Zgoda pacjenta jest niezbędnym elementem udostępniania tych danych i bez dopracowania tego elementu jakiekolwiek dalsze prace nie dadzą przewidywanych korzyści z całego procesu.

Wiąże się to bezpośrednio z ograniczonym działaniem narzędzi autoryzacji, jakimi dysponuje pacjent. Pomimo wielu starań (autoryzacja poprzez konta bankowe, uzupełnianie profili IKP w POZ) osiągnięcie zadawalającego procentu obywateli mających dostęp do IKP, rokującego korzyściami z wymiany EDM zajmie jeszcze dość dużo czasu. Wiele bowiem wskazuje, że zgody na wymianę dokumentacji  powinien pacjent udzielać w placówce medycznej, a nie tylko definiować ją a priori w Rejestrze Zgód SIM.

Problemy z infrastrukturą

W budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia przewidziano na 2021 r. 150 mln zł na działania, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przesłanym ostatnio do konsultacji opartym o to upoważnienie projekcie zarządzenia prezesa NFZ zaplanowane zostało kolejne dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania jedynie dla usługodawców udzielających świadczeń z rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej. Nie ma (poza POZ) cały czas perspektywy uzyskania takiego wsparcia przez pozostałych usługodawców ze środków unijnych w nadchodzącej, wzbogaconej o budżet Krajowego Planu Odbudowy (KPO) perspektywy budżetowej 2021-2027.

Podtrzymuję zatem postulat przedstawiony na spotkaniu z przedstawicielami MZ wsparcia cyfryzacji dla szerokiego grona usługodawców z przejęciem przez władze publiczne koordynacji dystrybucji środków na cyfryzację, rozproszonych po przynajmniej trzech instrumentach unijnego wsparcia.

Repozytoria – wciąż brak jasnych perspektyw

POLECAMY W SERWISACH