PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Czy profil zaufany wygra z podpisem elektronicznym?

Autor: miro • Źródło: ms
08-11-2013, 08:40
Czy profil zaufany wygra z podpisem elektronicznym? Czy profil zaufany wygra z podpisem elektronicznym? (foto: sxc.hu)
Profil zaufany jest bezpłatny a podpis elektroniczny - nie. To wystarczy do stwierdzenia, który system uwierzytelniania operacji realizowanych w formie elektronicznej preferowany będzie przez lekarzy dentystów. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana.

Bezpieczny podpis elektroniczny

jest płatny - zazwyczaj wystawiany na rok, co roku trzeba go odnawiać i za niego płacić (ok. 300 zł w pierwszym roku, ponieważ oprócz certyfikatu kwalifikowanego należy zaopatrzyć się w zestaw do podpisu elektronicznego). Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny i może być wydawany jedynie osobie fizycznej i jedynie przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

Profil zaufany ePUAP

jest darmowy - wystawiany na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Formalności można dopełnić w dowolnym (najbliższym dla konkretnej osoby) Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą - w konsulatach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne, trwa kilka minut.
Kolejne kroki przy zakładaniu profilu zaufanego ePUAP
1. Założyć konto na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP - wniosek o profil zaufany.
3. Do 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP

Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi czy profil zaufany ePUAP będzie wystarczający, aby w przyszłości bez przeszkód wypełniać obowiązki nałożone na lekarzy dentystów.
Należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej komunikat (obejmujący dokumentację medyczną prowadzoną w postaci elektronicznej), przekazywany przez usługodawcę, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Na razie nie ma niebezpieczeństwa, gdyż sformułowanie „albo" dopuszcza rozwiązanie alternatywne.

W kwestii obowiązku podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej podpisem elektronicznym, par.10 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej przetwarzania stanowi, że " w przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (...) może zawierać podpis elektroniczny". Jednocześnie par. 80 ww. nakłada wymóg, aby system teleinformatyczny, w którym prowadzona jest dokumentacja medyczna zapewniał „identyfikację" osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokonywanych przez te osoby zmian (...).

SŁOWA KLUCZOWE
ePUAP   podpis elektroniczny   zaufany profil  

POLECAMY W SERWISACH