PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czy działa modelowa profilaktyka stomatologiczna dzieci

Autor: miro • Źródło: ms
19-11-2021, 08:00
Czy działa modelowa profilaktyka stomatologiczna dzieci Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska (fot. archiwum)
Na czym polega opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą wyjaśnia posłowi Kazimierzowi Matusznemu - Waldemar Kraska sekretarz stanu w MZ.
  • Jak działa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami?
  • Organ prowadzący szkołę musi zapewnić uczniom możliwość korzystania z gabinetu dentystycznego.
  • Dentobus - w ocenie MZ - ma mocną pozycję w zapewnieniu dostępności świadczeń stomatologicznych.
  • Wytyczne i zalecenia MZ wspierają dostępność gabinetów stomatologicznych w szkołach.

Poseł Kazimierz Matuszny domagał się informacji na temat planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących profilaktyki stomatologicznej. Odpowiedź otrzymał od wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, wyjaśniającą jak działa system. Zakorzeniona pandemia próchnicy wśród dzieci i młodzieży świadczy o tym, że nie wszystko jednak funkcjonuje jak powinno. 

Jednym z celów ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) jest kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie, m.in. przez:
- działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób,
- wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka
- edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Na czym polega edukacja zdrowotna 

W zakresie edukacji zdrowotnej ustawa akcentuje współdziałanie osób udzielających świadczeń zdrowotnych (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta, higienistka stomatologiczna) z innymi osobami zaangażowanymi w zapewnienie opieki nad uczniami, w szczególności z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz współpracę z rodzicami uczniów. Istotą tego jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, z uwzględnieniem zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów.

Na czym polega opieka stomatologiczna w szkole 

Organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu
dentystycznego. Jeśli w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci, finansowanych ze środków publicznych, tzw. podmiotem współpracującym.

Na czym polegają zadania dentobusów

Uzupełniającym sposobem zapewnienia dostępności świadczeń stomatologicznych jest dentobus, zwłaszcza w miejscowościach, w których dzieci i młodzież mają utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych w gabinetach stacjonarnych.

Na czym polegają programy profilaktyczne

Jednym z elementów programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”, oprócz wyposażenia szkolnych gabinetów dentystycznych w sprzęt stomatologiczny, było obligatoryjne zrealizowanie projektów edukacyjnych
mających na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców oraz
kształtowanie umiejętności i nawyków dbania o zdrowie jamy ustnej.

W każdej szkole uczestniczącej w programie przeprowadzone zostały szkolenia, wykłady, warsztaty itp. dla uczniów oraz ich rodziców.

W ramach profilaktyki rekomenduje się podawanie dzieciom do posiłków i pomiędzy posiłkami wody mineralnej zamiast słodkich soków, napojów czy herbatek.

Na czym polega opieka stomatologiczna w czasie pandemii koronawirusa 

W czasie trwania epidemii Covid-19, kwestia zapewnienia dostępności
gabinetów stomatologicznych w szkołach została uwzględniona w wytycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w celu umożliwienia uczniom realnego korzystania z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych.
Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia  są ponadto dostępne:
1) zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 – poz. 28;
2) zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci
w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 – poz. 29.

W obu przypadkach podkreślono uzupełniające znaczenie programów edukacyjnych dotyczących zasad higieny jamy ustnej, szczotkowania zębów, regularnych wizyt w gabinecie dentystycznym, itp. zarówno wśród dzieci jak i podczas zebrań z rodzicami.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH