Z wyjaśnień Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że obligatoryjne leczenie niezaszczepionych pacjentów dotyczy wyłącznie tych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy realizują kontrakty NFZ.

- W takiej sytuacji możliwe jest złożenie skargi do OW NFZ – zapewnia RPP.

Odmowa udzielenia pacjentowi pomocy medycznej z powodu braku zaszczepienia przeciw COVID-19 jest niedopuszczalna. Szczepienie to, o ile ze wszech miar zalecane jako skuteczna metoda walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2, nie jest obowiązkowe i placówka medyczna nie może od faktu zaszczepienia warunkować udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi. Przypadki odmowy udzielenia pomocy medycznej w takiej sytuacji można zgłaszać na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta pod nr. telefonu 800 190 590.