PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czas na coroczne sprawozdania statystyczne

Autor: nieck • Źródło: kan
24-01-2018, 08:21
Czas na coroczne sprawozdania statystyczne Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Obowiązek przygotowania sprawozdania wynika z ustawy o statystyce publicznej, która swoim zakresem obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej, w tym lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą - udzielających świadczeń zdrowotnych.

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są zobowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wymienionej ustawy przewidziane zostały sankcje karne (grzywna, ograniczenie albo pozbawienie wolności do lat 2).

Dane statystyczne z gabinetów stomatologicznych są wprowadzane i przekazywane z wykorzystaniem platformy informatycznej System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). System jest dostępny na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:

Poszczególne etapy pozwalające na rejestrację użytkownika oraz pracę w systemie, zostały opisane i umieszczone na stronach internetowych:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w zakładce „Statystyka Publiczna”.

Formularze sprawozdawcze dostępne są na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Przy pierwszym logowaniu w okresie sprawozdawczym w SSOZ użytkownik wypełnia ankietę, w której podaje aktualny zakres prowadzonej działalności. Prawidłowe wypełnienie ankiety jest podstawą przypisania w systemie dla danego podmiotu sprawozdań MZ, odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności. 

Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.W przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego w formie elektronicznej nie należy przesyłać sprawozdań w wersji papierowej. Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób - dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej.

Terminy przekazywania sprawozdań za 2017 r. dla  podmiotów, wykonujących działalność leczniczą.

Sprawozdanie: MZ-88, MZ-89 
Zobowiązane podmioty wykonujące działalność leczniczą: wszystkie podmioty, w tym praktyki lekarskie i pielęgniarskie.
Termin: 2 marca 2018 r.

Sprawozdanie: MZ-11
Sporządzają je podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktów z NFZ, w tym również praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3. Zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu zależy od zakresu działalności zakładu podmiotu leczniczego.
Termin: 30 marca 2018 r.

Sprawozdanie: MZ-06
Zobowiązane podmioty wykonujące działalność leczniczą: podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną.
Termin: 1 października 2018 r.

Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH