PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Czas na coroczne sprawozdania statystyczne

Autor: miro • Źródło: js
11-02-2016, 10:39
Czas na coroczne sprawozdania statystyczne Sprawozdania statystyczne w praktyce stomatologicznej (foto: pixabay)
Powinność ta wynika z ustawy o statystyce publicznej, która swoim zakresem obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej, w tym również lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą - udzielających świadczeń zdrowotnych.

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są zobowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w tym programie. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 wymienionej ustawy przewidziane zostały sankcje karne (grzywna, ograniczenie albo pozbawienie wolności do lat 2). 

Sprawozdania o symbolach: MZ-06, MZ-11, MZ-88, MZ-89 należy przesyłać w formie elektronicznej przy pomocy Systemu Statystyki  w Ochronie Zdrowia SSOZ.

Aby wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego, użytkownicy reprezentujący podmioty wykonujące działalność leczniczą, zalogować powinni się do systemu, wykorzystując konta utworzone na potrzeby poprzednich okresów sprawozdawczych. W przypadku nowego użytkownika, należy wcześniej zarejestrować się. Użytkownicy, reprezentujący podmioty lecznicze, rejestrując się - wybierają typ jednostki „Podmiot".

W przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego w formie elektronicznej nie należy przesyłać sprawozdań w wersji papierowej. Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób - dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej.

Odpowiednie formularze sprawozdawcze należy pobierać ze strony internetowej CSIOZ (zakładka Statystyka publiczna "Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w 2016 r. za 2015 r.").

Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Od 2014 r. tabele, dotyczące działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej, zostały przeniesione do sprawozdania MZ-11, które obejmuje całą opiekę ambulatoryjną, zarówno podstawową jak i specjalistyczną.

                             ***

Terminy przekazywania sprawozdań za 2015 r. dla wybranych podmiotów, wykonujących działalność leczniczą.

Sprawozdanie: MZ-88 (wyjaśnienia) MZ-89 (wyjaśnienia)
Zobowiązane podmioty wykonujące działalność leczniczą: wszystkie podmioty, w tym praktyki lekarskie i pielęgniarskie.
Termin: 29.02.2016

Sprawozdanie: MZ-11 (wyjaśnienia)
Zobowiązane podmioty wykonujące działalność leczniczą: podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ oraz indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3
Termin: 30.03.2016

Sprawozdanie: MZ-06
Zobowiązane podmioty wykonujące działalność leczniczą: podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną. 
Termin: 30.09.2016

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH