• We Francji w zasadzie jest zakaz zastępowania niezaszczepionych dentystów - właścicieli gabinetów - innymi, zaszczepionymi stomatologami.
  • W przypadku praktyki dwóch lub więcej lekarzy dentystów, pacjentów może przejąć stomatolog, który nie został zawieszony. O kolejnej osobie, pracującej na zastępstwo, nie może być mowy.

Niezaszczepiony dentysta nie może leczyć 

We Francji dentyści, aby móc świadczyć usługi, muszą być zaszczepieni przeciwko Covid-19, w przeciwnym razie zostają zawieszeni w pełnionych obowiązkach.

Tak stało się w przypadku dentystki Pauline Chaniat, praktykującej w departamencie  Yonne (Francja).

- Znalazłam zmienniczkę, która zobowiązała się realizować świadczenia w gabinecie w miejscowości Chaniat. Taka opcja zapewnić miała ciągłość opieki nad moimi pacjentami, wszystko szło dobrze. Niestety ukazał się okólnik rozesłany przez Krajową Radę Związku Dentystycznego, który mówi o zakazie zastępowania dentystów - właścicieli gabinetów - innymi, zaszczepionymi stomatologami - narzeka Pauline Chaniat. która nie może zgłosić zastępcy na określony czas.

Ministerstwo Zdrowia nieugięte

Krajowa Rada  zastrzegła, że takie rozwiązanie wynika z wydanych przez francuskie Ministerstwo Zdrowia przepisów, które regulują obowiązek wykonywania szczepień. Ministerialna instrukcja dotyczy także umów o współpracę i zastępstwo w przypadku niezaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z przepisami, pracownicy ochrony zdrowia, którzy nie poddali się szczepieniom przeciwko Covid-19, nie mogą wykonywać zawodu, nawet w formie telekonsultacji. Co gorsza osoby takie nie mogą otrzymywać rekompensaty finansowej (dzielić się zyskami), o ile skorzystają z pomocy zaszczepionego dentysty.

Przeciwdziałanie obchodzeniu prawa 

Taką formułę znajdujemy w notatce informacyjnej Krajowej Rady z listopada 2021 r. o umowach na zastępstwo i o współpracę - w przypadku zawieszenia prawa w wykonywaniu zawodu. Krajowa Rada nie wyjaśnia dokładnie co usprawiedliwia takie rozwiązanie. 

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy natomiast to w następujący sposób: skorzystanie ze współpracownika przez kogoś kto ma regularną praktykę oznacza, że zatrudniający ma prawo do aktywności zawodowej a to nie jest możliwe w przypadku pracowników, którym nie wolno wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Fakt skorzystania ze współpracownika oznaczałoby ominięcie obowiązku szczepień i może oznaczać powrót do form zarządzania, personelem, które są zabronione przez kodeksy etyczne lekarzy i lekarzy dentystów. 

Co mają począć opuszczeni pacjenci?

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia zawieszony specjalista musi „podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia ciągłości opieki wymaganej przez pacjentów, w szczególności organizując się wraz ze swoimi współpracownikami w przypadku prowadzonej aktywności grupowej lub poprzez przekazanie leczonych osób kolegom prowadzącym konkurencyjne praktyki.  

Konkretnie, jeśli jest to praktyka dwóch lekarzy dentystów, pacjentów może przejąć stomatolog, który nie został  zawieszony. O kolejnej osobie pracującej na zastępstwo nie może być mowy.