PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Co ZUS-owskie oddaj ZUS-owi

02-07-2013, 00:01
Co ZUS-owskie oddaj ZUS-owi (foto: Infolia/PTWP)
Co ZUS-owskie oddaj ZUS-owi (foto: Infolia/PTWP)
Czy może zdarzyć się taka sytuacja, że lekarz dentysta nieźle prosperujący na rynku traci źródła dochodu, popada w długi i nie ma pieniędzy na opłacenie składek zdrowotnych i emerytalnych? Może. Czy ZUS w takiej sytuacji jest skłonny umorzyć należności? Nie, nie jest skłonny.

Taka sytuacja przydarzyła się lekarzowi dentyście. ZUS ustalił, że jego comiesięczne wydatki obejmują: czynsz; energię elektryczną; internet; leczenie; składki członkowskie w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej; eksploatację samochodu (paliwo); zobowiązania kredytowe.

Co po stronach przychodów? Zubożały lekarz  dentysta tłumaczył, że wpływy z dwóch miejsc pracy są bardzo niskie, gdyż nie ma on pacjentów, a wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, zawartej ze spółką prowadzącą przychodnię stomatologiczną, stanowi raptem wartość brutto pojedynczej usługi stomatologicznej w wysokości 30 proc. kwoty płaconej przez pacjenta. Największą dolegliwością w tej sytuacji była w ocenie lekarza - utrata kontraktu z NFZ. To zdarzenie przelało czarę goryczy. Dentysta z dnia na dzień postanowił wyrejestrować działalność gospodarczą. Pomimo tej sytuacji ZUS upomniał się o zaległe należności związane z nieopłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

Z taką bezwzględnością nie chciał pogodzić się lekarz dentysta, który po bezskutecznych negocjacjach z urzędnikami, zwrócił się o pomoc do WSA we Wrocławiu. Myślał, że sąd uzna jego sytuację za wyjątkową i zgodzi się z koniecznością umorzenia zaległości wobec ZUS.

Skarżący srodze się pomylił co do tego, w jaki sposób sędziowie potraktują jego sprawę. Okazuje się, że ZUS bezwzględnie powinien dążyć do wyegzekwowania należności, a to z tego powodu, że lekarz dentysta, pomimo trudnej sytuacji materialnej, wciąż realizuje comiesięczne wydatki, a więc pieniądze ma. Ma także majątek, który może pokryć zobowiązania. Co więcej obsługuje kredyt bankowy, a jak wiadomo ZUS znajduje się przed wierzycielami bankowymi w egzekwowaniu należności.

Sąd nie dopatrzył się także innych okoliczności nadzwyczajnych, które usprawiedliwiałyby zaniechanie ściągania należności wobec ZUS (nie wystąpiły straty materialne wynikłe ze zdarzeń nadzwyczajnych lub klęsk żywiołowych). Brak pacjentów, reflektujących na usługi stomatologiczne oraz niezawarcie umowy z NFZ - nie dają podstaw do uznania takich zdarzeń za nadzwyczajne.

Dentysta nie wykazał także, aby stan jego zdrowia lub konieczność sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiał go szansy na uzyskanie  dochodu umożliwiającego opłacenie należności.

Wyrok WSA we Wrocławiu (III SA/Wr 559/12).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   składki   ZUS   Prawo pracy  

POLECAMY W SERWISACH