PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Co zrobić, żeby warszawscy dentyści nie zostali przygnieceni opłatami za śmieci

ms
04-12-2020, 08:27
Co zrobić, żeby warszawscy dentyści nie zostali przygnieceni opłatami za śmieci Opłaty za śmieci pochodną opłat za wodę (foto: pixabay)
OIL w Warszawie alarmuje: algorytm, według którego naliczane mają być opłaty za odbiór śmieci - dotkliwie dotknie właścicieli gabinetów stomatologicznych. Faktem jest, że wyższe opłaty obciążą wszystkich mieszkańców stolicy, ale lekarzy dentystów - w sposób szczególny. Co gorsza mechanizm naliczania należności jest dla stomatologów po prostu niesprawiedliwy.

Jak wiadomo, odpady w gabinecie stomatologicznym (przynajmniej ich zdecydowana większość) – jako odpady medyczne - muszą być traktowane w sposób szczególny, a więc: składowane (z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa), odbierane (przez specjalistyczne, koncesjonowane firmy) i opłacane (naliczane są wyjątkowo wysokie stawki).

Tymczasem zapowiadany sposób wyliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych, oparty na wielkości zużytej wody, postawi właścicieli gabinetów stomatologicznych przed kolejnym wyzwaniem finansowym. W warunkach pandemii koronawirusa płacą bowiem oni wyjątkowo wysokie rachunki za wodę. To zrozumiałe, gdyż jej zużycie, jest pochodną realizowania rozbudowanych i szczególnie często powtarzanych procedur związanych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

Nad problemem tym nie pochylił się – jak dotychczas – prezydent Warszawy. Na taką pilną konieczność zwraca uwagę włodarzowi stolicy Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Zagadnienie to dotyczy stolicy, ale także w innych miastach szykowane są wysokie podwyżki opłat za wywóz śmieci.

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 2 grudnia 2020 r. do Pana Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie apeluje do Pana Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o podjęcie niezwłocznych działań w celu wyłączenia gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a w szczególności Gabinetów Stomatologicznych, z przyjętego Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXXVIII/1199/2020 z dnia 15 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności systemu ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od ilości zużytej wody z danej nieruchomości.

Systemowe rozwiązanie, przyjęte przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, zostało ustanowione ramowo, tym samym nie uwzględniając podmiotów wytwarzających w głównej mierze odpady medyczne, które stanowią szczególną kategorię odpadów, a mianowicie ściśle powiązaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Odpady, o których mowa powyżej utylizowane są w odmienny sposób aniżeli odpady komunalne. Do utylizacji odpadów medycznych zatrudniane są wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, a koszt takiej usługi gabinety Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej pokrywają z własnych środków finansowych. Odpady komunalne stanowią zaś w tym konkretnym przypadku znikomą ilość. Ponadto, zaznaczyć należy, że podmioty wytwarzające odpady medyczne zobowiązane są do ewidencjonowania odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO (tj. Baza Danych Odpadowych).

Wprowadzony Uchwałą nr XXXVIII/1199/2020 z 15 października 2020 r. system ustalania opłat jest tym bardziej krzywdzący, że uzależnia opłatę od ilości wody zużytej z danej nieruchomości. Tymczasem, wraz z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wobec konieczności utrzymania wysokiego reżimu sanitarnego - gabinety Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej zużywają znacznie większe ilości wody.

W przedstawionym stanie faktycznym dochodzi zatem do sytuacji, w której gabinety Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej zużywają znaczne ilości wody przy jednoczesnym wytwarzaniu znikomej ilości odpadów komunalnych. Tym samym koszty wyliczane na podstawie nowych wytycznych są w tym konkretnym przypadku nieadekwatne, wygórowane i krzywdzące dla grupy podmiotów wytwarzających odpady medyczne, a nie de facto odpady komunalne.

Apelujemy zatem do Pana Prezydenta jako podmiotu uprawnionego do wykonania przedmiotowej Uchwały o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wyłączenie gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a w szczególności Gabinetów Stomatologicznych z nowo przyjętego systemu ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH