• Powstała wątpliwość czy od uposażeń lekarzy i lekarzy stażyści ich pracodawcy mają obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Wątpliwość powstała po tym jak z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wyłączono wybrane grupy ubezpieczonych, za których składka zdrowotna była dotychczas finansowana ze środków budżetu państwa
  • Według Państwowej Inspekcji Pracy lekarze i lekarze dentyści, realizujący staż podyplomowy, nie podlegają zwolnieniu od obowiązku opłacania składki zdrowotnej przez pracodawcę 

Kiedy pracodawcy nie odprowadzają składek zdrowotnych za stażystów

Niejasność powstała po tym jak z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wyłączono wybrane grupy ubezpieczonych, za których składka zdrowotna była dotychczas finansowana ze środków budżetu państwa. Otóż osoby takie nadal podlegają ubezpieczeniu zdrowotnym, lecz bez obowiązku comiesięcznego opłacania za nie składek.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są opłacane m.in. za absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż oraz za osoby odbywające kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała Ministerstwo Zdrowia, że lekarze i lekarze dentyści, odbywający staż podyplomowy, realizują obowiązki zawodowe na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony (w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego).

Pracodawcy lekarzy na stażu odprowadzają za nich składki zdrowotne

- Stażyści tacy nie podlegają zwolnieniu od obowiązku opłacania składki zdrowotnej przez pracodawcę (płatnika składki zdrowotnej), bowiem nie obejmuje ich regulacja art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Podmioty lecznicze, które pobierają z wynagrodzenia lekarzy, obywających staż podyplomowy, kwotę należnej składki zdrowotnej postępując zgodnie zobowiązującym stanem prawnym – przekazał informację PIP Michał Dzięgielewski Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.