PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Co zamiast stażu? MZ powołuje zespół doradców.

Autor: miro • Źródło: ms
20-12-2021, 15:43
Co zamiast stażu? MZ powołuje zespół doradców. W MZ powstał kolejny zespół doradczy
Najpóźniej w styczniu 2022 r. rozpocznie pracę, powołany przez ministra zdrowia, Zespół do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - „Praca dla studenta”.

Skład Zespołu:
1) przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
2) zastępca przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

3) członkowie:
a) prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Collegium Medicum,
b) Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,
c) dr n. med. Monika Domarecka, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
d) mgr Renata Wachowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
e) przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych,
f) Anna Miszczak, p.o. Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
g) Magdalena Przydatek, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
h) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
i) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
j) przedstawiciel Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
k) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań Zespołu należy opracowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym w szczególności:
1) zasady udziału studentów w udzielaniu świadczeń zdrowotnych poza realizacją programu kształcenia na studiach i zakres tych świadczeń;
2) zasady udziału w innych czynnościach o charakterze techniczno-administracyjnym poza realizacją programu kształcenia na studiach i zakres tych czynności.

Osoby wchodzące w skład Zespołu są obowiązane do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w pracach Zespołu.

Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Zespół zakończy swoją działalność z dniem akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych, nie później jednak niż do 31 marca 2022 r.

Zarządzenie tutaj

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH