• Lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją spoza UE, mający ograniczone pwz w Polsce - nie mogą być traktowani jako osoby posiadające uprawnienia specjalisty
  • Lekarze tacy nie mogą być zatrudniani w charakterze specjalistów i być zgłaszane w takim charakterze do NFZ
  • Zakres świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez lekarzy cudzoziemców - nie może wykraczać poza ich uprawnienia zawodowe      

Cudzoziemiec, lekarz specjalista z ograniczonym pwz w Polsce 

Specjalizacje, uzyskane zagranicą przez lekarzy cudzoziemców, posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności - nie mogą być uznawane na terenie Polski - informuje OIL w Gdańsku.

Osoby takie, niezależnie od tego, czy upłynął już okres nadzoru lekarza specjalisty określony w decyzji ministra zdrowia - nie mogą zatem:

  • być zatrudniane w charakterze lekarzy specjalistów,
  • zostać zgłoszone do Narodowego Funduszu Zdrowia jako mające uprawnienia specjalisty,
  • posługiwać się tytułami „specjalistów”. -

Przepisy wyraźnie mówią o pracy specjalistów cudzoziemców

Biorąc pod uwagę rozporządzenia ministra zdrowia, nie mogą być oni traktowani jako specjaliści lub lekarze w trakcie specjalizacji.

Chodzi m.in. o:

  • ustawę z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
  • rozporządzenie ministra zdrowia z 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
  • rozporządzenie ministra zdrowia z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Lek. Krzysztof Wójcikiewicz, sekretarz ORL w Gdańsku apeluje o zwracanie szczególnej uwagi, aby zakres świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez lekarzy cudzoziemców nie wykraczał poza ich uprawnienia zawodowe na gruncie przepisów prawa.