PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Co z telemedycyną w stomatologii na NFZ poza Polską?

Autor: miro • Źródło: ms
06-12-2021, 11:30
Co z telemedycyną w stomatologii na NFZ poza Polską? Telemedycyna w stomatologii na NFZ (fot. Shutterstock)
Pacjent złożył wniosek o zwrot kosztów opieki stomatologicznej, (będącej świadczeniem gwarantowanym) udzielonej w UE - poza Polską. Świętokrzyski OW NFZ odmówił sfinansowania leczenia. Sprawa trafiła do WSA w Kielcach.
  • Zabiegi stomatologiczne zostały udzielone przez higienistkę, która kontaktowała się za pomocą systemów teleinformatycznych z lekarzem dentystą, przybywającym na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż pacjent i osoba wykonująca zabiegi.
  • Pacjent wystąpił do NFZ o zwrot kosztów leczenia w innym państwie UE.
  • Finansowanie świadczeń stomatologicznych, udzielonych z zastosowaniem telemedycyny, może być realizowane wyłącznie po ich uznaniu za świadczenie gwarantowane.

NFZ odrzuca wniosek o sfinansowanie świadczeń gwarantowanych

Z dołączonej dokumentacji wynikało, że gwarantowane świadczenia stomatologiczne zostały wykonane przez higienistkę stomatologiczną, która porozumiewała się z lekarzem dentystą za pośrednictwem … sieci teleinformatycznych. Natomiast stomatolog w trakcie przeprowadzania zabiegów przebywał na terytorium innego państwa.  

Faktem jest, że udzielone świadczenia są wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych, znajdujących się w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2019.1199, ze zm.). Jednakże były one realizowane za pomocą sieci telemedycznych. Wykonanie ich tą metodą nie zawiera się w rozporządzeniu z 2013 r.

Finansowanie świadczeń stomatologicznych, udzielonych z zastosowaniem telemedycyny, może być realizowane wyłącznie po ich uznaniu (we wspomnianym  rozporządzeniu) za świadczenie gwarantowane (o kwalifikacji świadczeń do świadczeń gwarantowanych decyduje wyłącznie minister zdrowia). O klasyfikacji takiej nie decydują przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Świadczeń udzielonych wnioskodawcy nie sposób zatem uznać za gwarantowane, za które przysługiwałby zwrot kosztów, o którym mowa w art. 42b ust. 1 ustawy o świadczeniach – argumentował Świętokrzyski OW NFZ.

Warto pamiętać, że przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 4.04.2011 r.) wskazują jedynie ogólne zasady postępowania, zaś zakres świadczeń gwarantowanych ustala odrębnie każde państwo członkowskie zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi.

Telemedycyna pomiędzy higienistką a dentystą?

Zabiegi stomatologiczne zostały udzielone przez higienistkę, która kontaktowała się za pomocą systemów teleinformatycznych z lekarzem dentystą, przybywającym na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż pacjent i osoba wykonująca zabiegi.

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   świadczenia gwarantowane   sąd   telemedycyna  

POLECAMY W SERWISACH