Według słów Waldemara Kraski to Ministerstwo Zdrowia będzie podejmowało zasadnicze decyzje w sprawie zgody na realizowanie świadczeń medycznych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych z Ukrainy.

Ścieżka dostępu do zawodu w sektorze medycznym w Polsce będzie udrożniona w stosunku do przepisów obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa – zapewnił wiceminister zdrowia, odnosząc się do pytania o przypadki, w których nostryfikacja dyplomów medyków spoza UE odbywała się okręgowych izbach lekarskich z dużą inercją.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że Ukraińcy mogliby pracować nie tylko w jednym wskazanym podmiocie leczniczym, ale wszędzie tam gdzie leczeni są Ukraińcy.

Zasadnicze zmiany w tym względzie umożliwi procedowana właśnie tzw. specustawa.