PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Co z leczeniem implantoprotetycznym po leczeniu onkologicznym w obrębie twarzoczaszki

ms
16-05-2018, 12:07
Co z leczeniem implantoprotetycznym po leczeniu onkologicznym w obrębie twarzoczaszki Będzie o świadczenie gwarantowane? (foto: pixabay)
Minister zdrowia wdrożył procedurę, w wyniku której leczenie implantoprotetyczne dla osób po leczeniu onkologicznym w obrębie twarzoczaszki być może ujęte zostanie w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Informacja taka pojawiła się w odpowiedzi na pytanie posłanki Marty Kubiak, która chciała wiedzieć czy minister zdrowia zamierza wystąpić z propozycją wprowadzenia zmian skutkujących ujęciem leczenia implantoprotetycznego przy rekonstrukcjach po guzach nowotworu w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Sytuację wyjaśnia Zbigniew J. Król podsekretarz stanu w MZ.

Powstała karta problemu zdrowotnego
W celu sprawdzenia czy dostępne leczenie w sposób optymalny zapewnia opiekę pacjentom z zasygnalizowanymi stanami chorobowymi oraz czy leczenie implantoprotetyczne może stanowić skuteczną, bezpieczną i efektywną alternatywną technologię względem tych, które są aktualnie ujęte w wykazie świadczeń gwarantowanych - w Ministerstwie Zdrowia została opracowana karta problemu zdrowotnego w sprawie świadczenia opieki zdrowotnej uzupełnienie protetyczne wsparte o implanty wraz z kontrolą pozabiegową oraz ewentualną koniecznością usunięcia implantów dla pacjentów.

Karta będzie podstawą oceny technologii medycznej i przygotowania rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W ramach tej karty określono warunki realizacji świadczenia i przygotowano uzasadnienie dla wydania oceny i rekomendacji prezesa Agencji.

Zgodnie z wewnętrzną procedurą karta problemu zdrowotnego była rozesłana do zainteresowanych departamentów Ministerstwa Zdrowia w celu zaopiniowania propozycji świadczenia do oceny.

Prezes AOTMiT analizuje zasadność realizacji procedury jako świadczenia gwarantowanego

Na podstawie zgłoszonych uwag została przygotowana ostateczna wersja karty, która wraz ze stosownym zleceniem została przesłana do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z prośbą o przygotowanie rekomendacji w sprawie zasadności zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego.

Minister Zdrowia wyznaczył prezesowi Agencji termin realizacji zlecenia do 240 dni od otrzymania zlecenia.

Zgodnie z art. 31b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1938 z późn. zm.), kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego, dokonuje minister zdrowia po uzyskaniu rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

POLECAMY W SERWISACH