• Absolwenci uczelni medycznych, po złożeniu ostatniego egzaminu, tracą możliwość kwalifikowania do szczepień przeciw COVID-19.
  • Kwalifikowanie do szczepień przez absolwentów będzie dopiero możliwe, gdy rozpoczną staż podyplomowy.
  • O zmianę przepisów w tym względzie apeluje  prezes ORL w Katowicach Tadeusz Urban.

Na lukę w przepisach, zwraca uwagę ministrowi zdrowia prezes ORL w Katowicach Tadeusz Urban. 

Nie jest to chyba zamierzone, że  tegoroczni absolwenci uczelni medycznych po złożeniu ostatniego egzaminu, utracą możliwość kwalifikowania do szczepień przeciw COVID-19.  Tym bardziej, że w okresie wakacji mogliby wspomagać Narodowy Program Szczepień. Uprawnienia  te odzyskają dopiero, gdy podejmą pracę jako lekarze/lekarze dentyści stażyści.

O tę grupę przyszłych lekarzy upomniał się prezes ORL w Katowicach Tadeusz Urban w liście wystosowanym do ministra zdrowia. Wcześniej prezes śląskiego samorządu lekarskiego zabiegał o rozszerzenie możliwości kwalifikowania do szczepień przeciw COVID-19 dla lekarzy stażystów poza miejscem odbywania stażu.