PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Co warto wiedzieć o tajemnicy lekarskiej

en
29-05-2018, 10:34
Co warto wiedzieć o tajemnicy lekarskiej Czego nie wolno mówić o pacjentach (fot. pixabay)
ABC tajemnicy lekarskiej przypomina prawniczka Aneta Sieradzka z kancelarii Sieradzka & Partners, specjalizująca się w doradztwie na rzecz podmiotów leczniczych
i stowarzyszeń branżowych.

Czego dotyczy tajemnica lekarska na podstawie  przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz  Kodeksu Etyki Lekarskiej?

Są to informacje o pacjencie i jego otoczeniu, uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi, czyli: 
- postawiona diagnoza,
- wyniki badań,
- wybrana metoda leczenia,
- uzyskane rezultaty,
- wszelkie dane osobowe identyfikujące pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia czy nr PESEL, a także różnego typu informacje, jak chociażby dotyczące statusu społecznego).

- Wśród informacji objętych tajemnicą lekarską są również te, które lekarz przekazał innemu lekarzowi lub te informacje, które lekarz sam zgromadził np. poprzez wywiad lekarski. Lekarz nie może danych pacjenta podać do publicznej wiadomości, chyba, że pacjent wyrazi na to zgodę, przestrzega Aneta Sieradzka

Lekarz może być zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy w sytuacji gdy:
- jej zachowanie może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
- badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych organów i instytucji,
- pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia,
- zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom do ich uzyskania, 
- jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych lub celów naukowych, 
- lekarz ma prawo do ujawnienia zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku łamania praw człowieka.

Więcej: prawowtransplantacji.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   tajemnica lekarska  

POLECAMY W SERWISACH