PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Co NRL rekomenduje w sprawie EDM

Autor: nieck • Źródło: en
29-06-2021, 14:00
Co NRL rekomenduje w sprawie EDM Jak na co dzień wypełniać obowiązek EDM (fot. Pixabay)
NRL zaniepokojona rozwojem sytuacji, wydała 25 czerwca 2021 r. stanowisko w sprawie nowych obowiązków związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną.
  •  Wybór oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania EDM to decyzja na wiele lat, więc potrzebny jest czas na to czas, by wybór był świadomy.
  • Duża część dostawców dopiero teraz dostosowuje swoje aplikacje gabinetowe do nowych zadań. 
  • Resort zdrowia nie robi nic by odroczyć obowiązku EDM.
  • Samorząd lekarski instruuje placówki medyczne co robić w tej sytuacji. 

 Resort zdrowia nie podejmuje działań zmierzających do odroczenia obowiązku rozpoczęcia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz raportowania zdarzeń medycznych od 1 lipca 2021 r. Mimo że ten obowiązek jest niemożliwy do wykonania przez wiele placówek ochrony zdrowia, wskazuje Naczelna Rada Lekarska w stanowisku na temat nowych obowiązków związanych z EDM.

W dniu 23 czerwca 2021 r. w czasie Podkomisji Zdrowia ds. organizacji ochrony zdrowia i innowacji w medycynie przedstawiciel Ministra Zdrowia – Podsekretarz Stanu Anna Goławska zadeklarowała rozważanie przez Ministerstwo rozwiązań, które pozwolą placówkom dostosować się poprzez jakąś formę dofinansowania. Odnosząc się do sprawy repozytoriów Ministerstwo zapowiedziało „zaopiekowanie się mniejszymi podmiotami”. Naczelna Rada Lekarska przyjmuje te deklaracje jako punkt wyjścia w dalszych rozmowach, niemniej jednak jest to działanie z całą pewnością znacznie spóźnione z stosunku do terminów narzuconych przez ustawę.

NRL rekomenduje lekarzom i lekarzom dentystom, aby w systemach informatycznych służących prowadzeniu dokumentacji medycznej doprowadzić do:

- generowania raportów ze zdarzeń medycznych,
- wytwarzania określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 941) dokumentów EDM oraz recept i skierowań, o ile nie są generowane za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl,
- uzyskania przez system zdolności przesłania tych dokumentów do repozytorium EDM.

Faktyczne deponowanie dokumentów, o których mowa w pkt. 1 b, w repozytorium EDM uzależnić od uzyskania pewności stałości kosztów utrzymania w nich danych. Zależeć to będzie zapewne od wielu czynników, jak choćby od umiejscowienia repozytorium (czy w sieci lokalnej podmiotu, czy w chmurze dostawcy). W przypadku braku uzyskania pewności co do rozmiaru tych kosztów w perspektywie czasowej 20 lat, o której mowa w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak też co do możliwości zapewnienia bezpieczeństwa umieszczonych tam danych rekomendowane jest wstrzymanie się z organizacją repozytorium EDM.

Więcej: NRL

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH