• Odstąpienie do wypłaty dodatku "covidowego" i zastąpienie go inną formułą kompensaty wzrostu kosztów świadczeń kontraktowych
  • Nie jest jasne, czy dodatkowe pieniądze, a jeśli tak - to w jakiej wielkości dotrą do świadczeniodawców realizujących kontrakty stomatologiczne  

Nie będzie dodatku "covidowego"

Andrzej Cisło przypomniał, że dodatek "covidowy" był ustanowiony w zarządzeniu Prezesa NFZ 217/2021/DSOZ z grudnia 2021 r. Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL zwraca uwagę na fakt, że w treści Zarządzenia 24/2022/DSOZ, w którym znowelizowano wiele zapisów Zarządzenia 217/2021/DSOZ, fragmentu dotyczącego dodatku - nie usunięto.

Tymczasem treść Komunikatu NFZ zawiera informację o zmianie polecenia Ministra Zdrowia i o zaprzestaniu wypłacania dodatku począwszy od kwietnia (ostatni dodatek płatny będzie w kwietniu, za marzec).  

Jednocześnie wspomniane Zarządzenie 24/2022/DSOZ - zostało uchylone Zarządzeniem 34/2022/DSOZ

Nie koniec na tym, w Zarządzeniu Prezesa NFZ (35/2022/DSOZ) wykreślono ustęp dotyczący opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Czy nowy dodatek obejmie stomatologię?

Andrzej Cisło zwraca uwagę na fakt, że 25 marca 2022 r. opublikowano Komunikat o planowanym przeznaczeniu 2 mld zł na kontrakty szpitalne oraz 600 mln zł dla gabinetów lekarzy specjalistów. Pieniądze te, według założeń, miałyby skutkować 4,5 proc. tzw. antyinflacyjnym wzrostem wyceny świadczeń (od maja 2023 r.).

Wiceprezes NRL w ten sposób komentuje zapowiedź uruchomienia dodatkowych pieniędzy:

Oczywiście, z punktu widzenia lekarzy dentystów realizujących kontrakty dobrze byłoby wiedzieć, czy pod terminem użytym w Komunikacie "gabinety lekarzy specjalistów" kryje się też stomatologia. Czy rozwijający tę zapowiedź Prezes NFZ, mówiąc: "Podeszliśmy do tego szeroko, uwzględniając podwyżkę w wielu różnych zakresach świadczeń, od POZ, przez AOS i szpitale, po hospicja" - miał na myśli również leczenie stomatologiczne?

Sprawa wymaga niezwłocznego wyjaśnienia - kończy Andrzej Cisło

Więcej: KS NRL