• Turystyka stomatologiczna realizowana jest przez pacjentów, którzy szukają oszczędności w leczeniu. To niesie wiele problemów - przestrzega CED.
  • Należy opracować jasne dyrektywy, które określałyby zasady oferowania świadczeń stomatologicznych zagranicznym pacjentom.
  • Problemem są sytuacje, w których leczenie stomatologiczne zrealizowane za granicą nie przebiegło pomyślnie.

Względy finansowe mogą skłaniać pacjentów do poszukiwania leczenia za granicą w celu leczenia, takiego jak kompleksowa rehabilitacja jamy ustnej, chirurgia i stomatologia estetyczna, które nie są objęte większością planów opieki zdrowotnej.

Ze względu na fakt, że w wielu krajach UE pacjenci płacą za opiekę dentystyczną z własnej kieszeni (częściowo lub w całości), w ciągu ostatniej dekady nastąpił wzrost przepływów pacjentów do krajów z tańszą opieką dentystyczną, do czego w niektórych przypadkach zachęcały pakiety które obejmują leczenie i turystykę.

W takich okolicznościach skłonność do podróżowania - w celu uzyskania rozległego i szybkiego leczenia (turystyka stomatologiczna), może poważnie zagrozić bezpieczeństwu pacjentów.

W turystyce dentystycznej jest zwykle bardzo mało opieki przed i po leczeniu, opieki profilaktycznej i wspomagającej, która jest niezbędna w przypadku wysokiej jakości opieki zdrowotnej jamy ustnej.

Pacjenci z reguły nie szukają wyższej jakości świadczeń stomatologicznych w innym kraju. Decyzję podejmują raczej na podstawie wielkości zgromadzonego kapitału na ten cel. To sprawia, że mobilność pacjentów w obszarze opieki stomatologicznej jest nieco inna niż mobilność w innych obszarach opieki zdrowotnej.

Wiele lecznic specjalizujących się w turystyce dentystycznej, w tym sieci dentystyczne, kuszą pacjentów, oferując atrakcyjny, kompleksowy pakiet, który obejmuje opiekę dentystyczną połączoną z wakacjami, a także organizację: lotów, zakwaterowanie, transfer na lotnisko, a wszystko to po przystępnych cenach. Takie oferty mogą zachęcać pacjentów do poszukiwania niepotrzebnych zabiegów, a nawet prowadzić do nadmiernego leczenia.

Należy unikać wprowadzających w błąd ofert handlowych poprzez dostarczanie jasnych i szczegółowych informacji o kosztach leczenia i dodatkowych kosztach „pakietów” leczenia. Agresywna reklama, często z udziałem specjalistów od marketingu oraz nieprawdziwa prezentacja w turystyce stomatologicznej budzą poważne problemy związane z uzyskaniem odpowiedniej zgody na leczenie.

Takie działania zwiększają ryzyko wprowadzenia społeczeństwa w błąd. Mogą one zaszkodzić reputacji dentysty i nadwyrężyć profesjonalne relacje między dentystami a ich pacjentami.

W kwestii reklamowania usług zdrowotnych CED uważa, że potrzebne są jasne zasady, niezależnie od formy, w jakiej mogą się pojawić na szczeblu krajowym, zgodne z wytycznymi etycznymi i stosowane wobec wszystkich zainteresowanych stron, które reklamują leczenie dentystyczne.

U podstaw tych zasad musi leżeć troska o bezpieczeństwo pacjenta i utrzymanie relacji zaufania między dentystą a pacjentem

Chociaż zdarza się to dość rzadko, niektóre zabiegi nie przebiegają zgodnie z planem, pozostawiając zmartwionych pacjentów i niespokojnych dentystów w trudnej sytuacji. Podczas gdy pacjenci ci mogą zaoszczędzić pieniądze na początkowym leczeniu, jeśli później doświadczą komplikacji, takich jak infekcje, uszkodzenie nerwów lub nieudane uzupełnienia, mogą ponieść jeszcze wyższe koszty w postaci złożonych zabiegów naprawczych.

Wizyta pacjenta w gabinecie stomatologicznym w swoim kraju z nieudanym leczeniem uzyskanym za granicą stawia klinicystów przed dylematem zarówno etycznym, jak i prawnym, jeśli chodzi o ewentualne działania naprawcze. Wynika to z tych samych pytań dotyczących odpowiedzialności, z jakimi mogliby się zmierzyć dentyści, gdyby zgodzili się na przywrócenie zdrowia zębów pacjentowi, a później poniosłoby to porażkę. CED jest przede wszystkim zaniepokojony bezpieczeństwem pacjentów, w tym odpowiednim planem leczenia, oraz ciągłością oferowanej im opieki. W związku z tym CED obawia się, że komercyjne czynniki, które są podstawą niektórych modeli biznesowych w stomatologii korporacyjnej, mogą w rzeczywistości być szkodliwe dla zdrowia i dobrego samopoczucia pacjentów3. CED uważa, że ​​pacjenci rozważający leczenie turystyki stomatologicznej za granicą muszą być poinformowani, że jakość leczenia zależy od odpowiednio zaplanowanej opieki z możliwością opieki pozabiegowej. V- CIĄGŁOŚĆ OPIEKI I TURYSTYKA DENTYSTYCZNA CED podkreśla wagę ciągłości opieki i silnej relacji lekarz-pacjent. Leczenie stomatologiczne często wymaga serii wizyt u stomatologa w celu prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia leczenia oraz zapewnienia opieki pozabiegowej. Tam, gdzie pacjenci wydają tylko 2 Prosimy zapoznać się z Oświadczeniem CED dotyczącym reklamowania usług opieki zdrowotnej, do którego można uzyskać dostęp tutaj. 3 Proszę zapoznać się z rezolucją CED w sprawie stomatologii korporacyjnej w Europie, do której można uzyskać dostęp tutaj. CED-DOC-2021-025-FIN-E krótki czas w opiece dentystycznej – jak to często bywa w przypadku pacjentów za granicą – ogólna jakość leczenia jest trudna do zapewnienia. VI - STANOWISKO CED W świetle powyższego CED uważa, że ​​jakość i bezpieczeństwo świadczeń zdrowotnych związanych z turystyką stomatologiczną można najlepiej zapewnić poprzez: • ustanowienie jasnych zasad, niezależnie od formy, w jakiej mogą się one pojawić na szczeblu krajowym, że przestrzegać aktualnych i zaktualizowanych wytycznych etycznych i mają zastosowanie do wszystkich placówek, które w pełni przestrzegają przepisów krajowych dotyczących usług dentystycznych; • dostarczanie pacjentom jasnych informacji w przypadku komercyjnej turystyki stomatologicznej; • zapewnienie ciągłości opieki i silnej relacji lekarz-pacjent; • zapewnienie odpowiedniej liczby wizyt, w tym opieki przed i po leczeniu, a także odpowiedniej opieki kontrolnej nad pacjentem; • upewnienie się, że władze krajowe nie zachęcają pacjentów do szukania opieki za granicą, jeżeli jest to podyktowane wyłącznie względami ekonomicznymi; • podanie szczegółowych i odrębnych informacji dotyczących kosztów leczenia oraz kosztów dodatkowych objętych „ofertą łączoną” lub „pakietem”, np. zakwaterowanie, dojazd itp. *** Przyjęta na Walnym Zgromadzeniu CED 19 listopada 2021 r.bb