• W ortodoncji z reguły liczba rezydentur jest mniejsza niż specjalizacji podejmowanych przez lekarzy dentystów. Podobnie jest w stomatologii zachowawczej z endodoncją
 • Wśród działań udrażniających proces specjalizacyjny Ministerstwo Zdrowia wymienia możliwość przystąpienia o rok wcześniej niż dotychczas do PES lekarzy, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego
 • Ministerstwo Zdrowia przypomina o zwiększeniu wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji w trybie rezydenckim

Za mało rezydentur i miejsc specjalizacyjnych  

Liczba miejsc rezydenckich w ortodoncji/liczba lekarzy dentystów, którzy podjęli  specjalizację:

 • wiosna 2019 - 5/5
 • jesień 2019 - 7/10
 • wiosna 2020 - 12/14
 • jesień 2020 - 16/19
 • wiosna 2021 - 4/7
 • jesień 2021 - 10/17
 • wiosna 2022 - 12/24
 • jesień 2022 - 10/9

Liczba miejsc rezydenckich w stomatologii zachowawczej z endodoncją/liczba lekarzy dentystów, którzy podjęli specjalizację:

 • wiosna 2019 - 15/20 
 • jesień 2019 - 32/36 
 • wiosna 2020 - 28/16 
 • jesień 2020 - 37/41 
 • wiosna 2021 - 8/10 
 • jesień 2021 - 29/29
 • wiosna 2022 - 34/21 
 • jesień 2022 - 35/20

Specjalizacje: co robi Ministerstwo Zdrowia?  

W zakresie zawodu lekarz i lekarz dentysta, minister zdrowia podejmuje działania mające na celu zapewnienie na rynku pracy optymalnej liczby lekarzy specjalistów - przekonuje wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

W tym celu podejmowane są działania:

 • wyodrębnienie dziedzin najważniejszych z punktu widzenia epidemiologicznego kraju i ustanowienie dla nich specjalnych zasad;
 • zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji w trybie rezydenckim;
 • wprowadzenie rozwiązania, dzięki któremu lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury mogą otrzymać wynagrodzenie zasadnicze wyższe o 600 zł miesięcznie (w dziedzinie niepriorytetowej) lub wyższe o 700 zł miesięcznie (w dziedzinie priorytetowej). Rozwiązanie ma celu zachęcenie młodych lekarzy do pracy w polskich podmiotach leczniczych, finansowanych ze środków publicznych;
 • znaczne zwiększenie limitów przyjęć na kierunek lekarski na uczelniach;
  - wprowadzono możliwość uzyskania kredytu na studiach odpłatnych w języku polskim na kierunku lekarskim dla studentów, z możliwość całkowitego lub częściowego umorzenia kosztów tego kredytu po spełnieniu warunków określonych w ustawie;
 • wprowadzenie zmiany w procesie naboru na szkolenie specjalizacyjne (tzw. nabór centralny), w tym możliwość ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego we wszystkich województwach jednocześnie oraz możliwość wskazania 15 wyborów obejmujących dziedzinę, tryb i miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego w preferowanej kolejności;
 • wprowadzenie (od lipca 2020 r.) wiele rozwiązań poprawiających proces kształcenia lekarzy, które w przyszłości zaowocują zwiększeniem liczby specjalistów i zmniejszeniem czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne. Najważniejsze z nich to:
  - umożliwienie przystąpienia o rok wcześniej niż dotychczas do LEK i LDEK lekarzy, którzy ukończyli przedostatni rok studiów, co skraca lukę czasową oczekiwania na egzamin, który jest jednym z niezbędnych warunków do spełnienia przy otrzymaniu PWZ;
  - umożliwienie przystąpienia o rok wcześniej niż dotychczas do PES lekarzy, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego, o wprowadzenie rozwiązania zgodnie, z którym lekarze dentyści w czasie stanu zagrożenia epidemicznego mogą udzielać świadczeń zdrowotnych zarezerwowanych dotąd dla lekarzy;
  - wprowadzenie przepisów umożliwiających uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom, którzy uzyskali swoje dyplomy poza krajami UE poprzez zaliczenie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego sprawdzającego wiedzę na poziomie określonym wymogami unijnymi.
 • wprowadzenie działań mających na celu poprawę atrakcyjności zawodów medycznych i warunków pracy pracowników medycznych dotyczące aktualizacji najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce;
 • wprowadzenie przepisów, mających na celu zachęcenie lekarzy i lekarzy dentystów, także specjalistów do podejmowania pracy na terytorium Polski. Lekarz obcokrajowiec aby podjąć pracę w Polsce, musi po pierwsze wyrazić chęć pracy na terytorium Polski a po drugie podjąć odpowiednie kroki aby wykazać, że z jego kwalifikacjami może zostać zatrudniony w Polsce. Jednakże jest to tylko proces uzupełniający działania jakie podejmuje minister zdrowia celem zwiększenia liczebności kadr lekarskich i lekarsko-dentystycznych.