PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Brak obowiązku wymiany kasy fiskalnej na kasę online

Autor: miro • Źródło: ms
16-09-2021, 14:20
Brak obowiązku wymiany kasy fiskalnej na kasę online Zawirowania z kasami fiskalnymi w podmiotach leczniczych
Podmiot leczniczy, udzielający ambulatoryjnych świadczeń stomatologicznych stacjonarnie przez zatrudnionego lekarza w ramach umowy cywilnoprawnej oraz przez lekarza będącego właścicielem - prowadzącym ten podmiot leczniczy - nie musiał zmieniać kasy fiskalnej na kasę online.

O tym stanowisku dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej już informowaliśmy w materiale Leczenie stomatologiczne - kiedy bez kasy fiskalnej on line, jednak z uwagi na duże zainteresowanie tematyką postanowiliśmy przekazać pełną treść wniosku podatnika oraz uzyskanej przez niego odpowiedzi

2 lipca 2021 r. wpłynął wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wymiany używanej kasy fiskalnej na kasę online.

Wnioskodawca był podmiotem leczniczym, w którym udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii. Świadczenia udzielane są wyłącznie stacjonarnie przez zatrudnionego lekarza w ramach umowy cywilnoprawnej oraz przez lekarza będącego właścicielem prowadzącym ten podmiot leczniczy.

Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), której artykuł 145b, wskazuje, że w wydłużonym terminie od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne on-line musieli wprowadzić podatnicy świadczący usługi "w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów".

Jak wynika z przytoczonych przepisów obowiązek prowadzenia sprzedaży przy pomocy kas on-line dotyczy usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Przepis ten nie zawiera sformułowania, iż w przypadku świadczenia usług opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów chodzi jedynie o wykonywanie tych świadczeń w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

Z przepisu tego nie wynika natomiast czy obowiązek wymiany kasy dotyczy wyłącznie lekarzy prowadzących prywatną praktykę, czy też podatników - podmiotów leczniczych w ramach struktur i na rzecz których lekarze czy lekarze dentyści w ramach umów cywilnoprawnych oraz sami właściciele podmiotów wykonujących zawód lekarza - świadczą usługi medyczne.

Wnioskodawca działa jako podmiot leczniczy, wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) - prowadzonego przez właściwego wojewodę. Nie ma zarejestrowanej indywidualnej praktyki lekarskiej i nie widnieje w rejestrze prowadzonym przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską.

Zadano pytanie:

Czy podmiot leczniczy w ramach którego właściciel - lekarz dentysta oprócz zatrudnionego lekarza sam udziela świadczeń zdrowotnych w ramach własnego podmiotu leczniczego na rzecz pacjentów jest zobowiązany do wymiany aktualnie używanej kasy na kasę fiskalną on-line na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Stanowisko wnioskodawcy:

W ocenie wnioskodawcy - osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy jako podmiot leczniczy prowadzący działalność w zakresie usług ambulatoryjnych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych nie podlega przepisom art. 145b ustawy o podatku od towarów i usług.

POLECAMY W SERWISACH