• Opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, kończy erę plomb amalgamatowych (z zawartością rtęci)
  • Od 9 października, krytykowane, ze względu na zawartość rtęci, plomby amalgamatowe nie będą mogły być stosowane w gabinetach stomatologicznych realizujących kontrakty NFZ
  • Zastąpią je białe plomby, estetyczniejsze, droższe, ale – co najważniejsze - „zdrowsze” nie tylko dla organizmu człowieka, ale i środowiska
  • Ministerstwo Zdrowia podaje, że powszechne wprowadzenie "białych" plomb skutkować będzie wzrostem kosztów realizowanych świadczeń o 21 mln zł

Od 9 października tylko białe plomby u dentysty "na NFZ"

W Dzienniku Ustaw z 9 września 2022 r. pod poz. 1912 widnieje rozporządzenie ministra zdrowia z 25 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Wycofuje ono z użytku w gabinetach stomatologicznych, znane od wielu lat, wypełnienia amalgamatowe (z dodatkiem rtęci). W ich miejsce pojawią się nowocześniejsze, przyjaźniejsze dla pacjentów i zdecydowanie mniej szkodzące środowisku materiały kompozytowe.

Po 9 października każdy pacjent który zgłosi się do dentysty "na NFZ" otrzyma – w razie takiej konieczności – wypełnienie z białego materiału. Co do zasady, dzieciom do 18 roku życia fundowany będzie szybkoschnący, światłoutwardzalny materiał kompozytowy. Dorośli muszą zadowolić się kompozytowym materiał chemoutwardzalnym.

Dotychczas w gabinetach stomatologicznych w zasadzie na porządku dziennym stosowany był amalgamat. W zasadzie, bo obowiązywała reguła, zgodnie z którą białe plomby przysługiwały dzieciom, młodzieży, kobietom w ciąży oraz innych osobom, ale tylko w przypadku leczenia zębów „na widoku” (od trójki do trójki na górze i dole).

Zasady usuwania plomb amalgamatowych  

Co jednak z osobami, które chciałyby wykorzystać zmianę sytuacji i zadbać o usunięcie plomb amalgamatowych? Ograniczenia w tym względzie są dwa. Po pierwsze, to będzie mogło nastąpić wyłącznie ze wskazań medycznych. Po drugie takie świadczenie mają oferować tylko te gabinety, które wyposażone zostaną w separatory amalgamatu, a więc w sprzęt bezpiecznie wyłapujący rtęć zawartą w usuwanym wypełnieniu.

Okazuje się, że realizacja kontraktu z NFZ nie oznacza konieczności posiadania (zakupu) separatorów amalgamatu. Tak więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że procedura usuwania plomb amalgamatowych wiązać się będzie z koniecznością znalezienia gabinetu mającego taką usługę w zestawie świadczeń gwarantowanych.

Oczekiwanie na wycenę nowych świadczeń

Dentyści oczekują na wycenę nowych świadczeń (z NFZ), bo bez nich nie będą mogli realizować usług uwzględnionych w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia podaje, że powszechne wprowadzenie "białych" plomb skutkować będzie wzrostem kosztów realizowanych świadczeń o 21 mln zł

Wyrugowanie amalgamatu z gabinetów, świadczących stomatologiczne usługi gwarantowane, to wyprzedzający ruch w stosunku do unijnych przepisów, które przewidują wprowadzenie takiej restrykcji do 2030 r. Oczywiście szereg państw członkowskich odeszło od stosowania plomb amalgamatowych już wcześniej.