PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Bezprecedensowy wyrok NSA w sprawie oceny przez NFZ ofert konkursowych

02-09-2013, 00:02
Bezprecedensowy wyrok NSA w sprawie oceny przez NFZ ofert konkursowych (foto: sxc.hu)
Bezprecedensowy wyrok NSA w sprawie oceny przez NFZ ofert konkursowych (foto: sxc.hu)
Dotychczas w orzecznictwie NSA wiodąca była wykładnia, według której w postępowaniu konkursowym nie przysługuje prawo dostępu do akt innych oferentów. NFZ regularnie dowodził, że w przypadku udostępnienia ofert konkurentów - skarżący wszedłby w posiadanie informacji wrażliwych innych podmiotów, a to naruszałoby zasadę równego traktowania.

Podobnie uznał dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego NFZ, odrzucając skargę jednego z uczestników konkursów, którego oferta nie znalazła uznania w ocenie komisji konkursowej. Z takim stanowiskiem nie chciał się zgodzić świadczeniodawca, dlatego też postanowił odwołać się od tej decyzji.

Sprawa ostatecznie trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wydał wyrok odmienny od dotychczas ferowanych w tego typu sprawach.

Skarżący dowodził, że naruszono zasady postępowania konkursowego, w szczególności zaś zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania świadczeniodawców i niezmienności warunków w trakcie postępowania konkursowego. Rozważając tę sprawę Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił poglądu NSA wyrażonego w wyroku 25 stycznia 2012 r. (sygn. akt II GSK 1458/10), w którym zawarte było sformułowanie, że w ocenie konkursowych ofert na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nie mieści się badanie prawidłowości wyceny oferty złożonej przez podmiot konkurujący z podmiotem wnoszącym odwołanie. Nie ma zatem możliwości badania danych wynikających również z ofert konkurencyjnego świadczeniodawcy.

NSA w wyroku z 27 czerwca 2013 r. uznał, że bez dostępu do pełnych akt postępowania administracyjnego, zawierających również oferty podmiotów konkurencyjnych, strona jest pozbawiona możliwości sformułowania wszystkich zarzutów w odwołaniu od wyniku postępowania konkursowego (sygn. II GSK 459/12).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   NFZ   kontraktowanie   Kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH