Zarządzenie zmieniające zarządzenie prezesa NFZ (nr 33/2021/DSOZ) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Nowa regulacja wprowadza się bezlimitowe finansowanie świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego. Celem jest poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do 18. roku życia.

O szczegółach projektu zarządzenia prezesa NFZ informowaliśmy w tekście MZ porządkuje świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

Zarządzenie 
Załącznik umowa 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6