PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Będą wyższe wyceny świadczeń stomatologicznych. Ministerstwo Zdrowia podaje jakie i kiedy

Autor: miro • Źródło: ms
08-07-2022, 06:30
Będą wyższe wyceny świadczeń stomatologicznych. Ministerstwo Zdrowia podaje jakie i kiedy Co z wycenami świadczeń w stomatologii? Będą nowe Fot. AdobeStock
Czy w najbliższym czasie planowane są zmiany w zakresie wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych? Będą – zapewnia Ministerstwo Zdrowia i podaje kiedy.
  • Projekt zarządzenia prezesa NFZ, dotyczący leczenia stomatologicznego, obejmować powinien nie tylko zmiany wyceny pakietów świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii
  • Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie leczenia stomatologicznego powinien być na dniach opublikowany
  • Ostateczna decyzja o cenie jednostki rozliczeniowej leży w kompetencji oferenta oraz OW NFZ. Z tego względu ostateczna wycena świadczeń różni się w poszczególnych OW NFZ
  • Od 1 lipca 2020 r. podwyższono wycenę świadczeń z zakresu leczenia endodontycznego.

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia na ostatniej prostej

Aktualnie w NFZ trwają prace nad zaimplementowaniem wyceny pakietów świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii w wariancie maksymalnym, opracowanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – zapewnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chodzi o wykonanie zaleceń ministra zdrowia określonych w piśmie z 17 maja 2022 r., (znak DLG.747.33/2021.TK).

Zdaniem NFZ projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego obejmować powinien nie tylko zmiany wyceny pakietów świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

W ocenie Waldemara Kraski wprowadzenie projektowanych zmian jednym dokumentem spowoduje, że świadczeniodawcy nie będą musieli dwukrotnie dostosowywać systemów obsługi informatycznej gabinetów i poradni stomatologicznych oraz aneksować dwa razy umów zawartych w zakresie leczenia stomatologicznego, a to mogłoby być szczególnie uciążliwe podczas miesięcy wakacyjnych.

Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego powinien więc być na dniach opublikowany - w celu przedstawienia uwag. Nastąpi to jednak po opublikowaniu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego, zmieniającego zakres stomatologicznych świadczeń gwarantowanych.

Wyższe wyceny w odpowiedzi na inflację

W celu osłabienia skutków inflacji oraz zminimalizowania efektu wyższych kosztów utrzymania placówek, w tym rachunków za prąd i ogrzewanie, od 1 kwietnia 2022 r., nastąpił wzrost finansowania placówek medycznych, który zgodnie z szacunkami AOTMiT powinien wynieść 4,5 proc. w stosunku do 2021 r.

Dzięki prognozie wyższych wpływów środków ze składki zdrowotnej oraz osiągniętym wskaźnikom makroekonomicznym w 2021 r., budżet NFZ zwiększył się o ponad 9,1 mld zł (zmiana planu finansowego NFZ na 2022 r. zatwierdzona 28 marca 2022 r.). Najwięcej dodatkowych środków otrzymają szpitale i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, co jest związane m.in. ze zwiększeniem dostępu do gabinetów lekarzy specjalistów. Natomiast na leczenie stomatologiczne przeznaczono więcej ponad 54 mln zł.

W ostatnich latach istotnie zwiększyła się wysokość środków przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej NFZ w zakresie leczenia stomatologicznego. Zgodnie z planem finansowym NFZ na 2022 r. w porównaniu do wykonania z 2018 r., . nakłady wzrosły o 27 proc. (o prawie 489 mln zł).

Dlaczego ceny płacone przez OW NFZ są różne

Stawki za poszczególne rodzaje świadczeń (zabiegów) stomatologicznych, finansowanych ze środków publicznych, są iloczynem wartości punktowej takiego świadczenia, skorygowanego współczynnikiem, zgodnie z zasadami określonymi zarządzeniem Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 czerwca 2018 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (ze zm.) i ceny jednostki rozliczeniowej.

Zgodnie z art. 142 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1285, z późn. zm.), ostateczna decyzja o cenie jednostki rozliczeniowej leży w kompetencji stron umowy, czyli oferenta oraz oddziału wojewódzkiego Funduszu. Z tego względu ostateczna wycena świadczeń różni się w poszczególnych OW NFZ w zależności od istnienia konkurencji na danym lokalnym / regionalnym rynku usług zdrowotnych. Jest to normalne zjawisko w konkursowym trybie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uczniowie zaopiekowani stomatologicznie

Waldemar Kraska przypomina, że zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ, obejmuje regulacje, które miały na celu wprowadzenie w zakresie leczenia stomatologicznego przepisów ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078).

 Zmiany polegają na wprowadzeniu do umów w zakresach świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz świadczeń ogólnostomatologicznych (także w dentobusie), nielimitowania świadczeń udzielanych uczniom.

Znaczne podwyżki wycen procedur endodontycznych

Od 1 lipca 2020 r. podwyższono wycenę świadczeń z zakresu leczenia endodontycznego, w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Zmiany wyceny procedur z zakresu leczenia endodontycznego (punktacja przed i po aktualizacji):

1. Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi 12/40
2. Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 8/30
3. Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 12/36
4. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi 22/70
5. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba 14/40
6. Czasowe wypełnienie kanału 11/30
7. Wypełnienie kanału 19/60
8. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi 75/200
9. Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem 28/50
10. Amputacja przyżyciowa miazgi 24/50
11. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem 26/80
12. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem 21/60
13. Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego 15/40
14. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów 99/200
15. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów 147/250
16. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi 152/240
17. Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału 100/200
18. Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów 130 400
19. Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów 160 600
20. Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne 200 700

Zerwanie z amalgamatem

Amalgamat stomatologiczny w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet w ciąży i karmiących, oraz nakładającymi na podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne - nie powinien być stosowany 

W Ministerstwie Zdrowia procedowana jest zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego, polegającą na wprowadzeniu nowego świadczenia gwarantowanego (usunięcie wypełnienia amalgamatowego) oraz dotyczącą zmiany wykazu materiałów stomatologicznych używanych do udzielania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych.

Na zlecenie Ministra Zdrowia AOTMiT wycenił koszt planowanego do wprowadzenia świadczenia - usunięcie wypełnienia amalgamatowego, jak również wycenił koszty zastąpienia amalgamatu stomatologicznego innymi materiałami do wypełnień w leczeniu stomatologicznym.

Gabinety,  w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu - istnieje , obowiązek instalowania separatorów amalgamatu (do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie).

Wymuszają to przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017), zakazującymi od 1 lipca 2018 r.  

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH