W ocenie ministra zdrowia, nowe regulacje dotyczące świadczeń realizowanych przez lekarza POZ oraz pielęgniarkę lub higienistkę szkolną mają na celu uniknięcie niejasności co do terminów ich udzielania oraz wprowadzenie rozwiązań pomocnych w prawidłowym rozliczaniu procedur.

Z projektu rozporządzenia wynika, że badanie tzw. przedmiotowe, w tym ocena: jamy ustnej (ocena próchnicy) i wieku zębowego z podaniem zaleceń ograniczających próchnicę u dziecka, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - zalecenie wizyty u stomatologa (profilaktyczne badanie lekarskie), nastąpić powinno:
- w 12 miesiącu życia,
- w drugim roku życia,
- w czwartym roku życia,
- przed podjęciem przez dziecko nauki w szkole,
- w klasie III szkoły podstawowej,
- w klasie VII szkoły podstawowej,
- w klasie I szkoły ponadpodstawowej,
- w okresie kończącym naukę w szkole ponadpodstawowej.

W badaniu uzębienia dzieci, odbywanym w wieku: 2 - 6 i 9 miesięcy, wprowadzono przekazywanie zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej, a poczynając od dzieci w wieku 12 miesięcy i kończąc na młodzieży ze szkół ponadpodstawowych - określono, że badanie jamy ustnej obejmuje:
- podanie zaleceń ograniczających próchnicę,
- zalecanie wizyty u stomatologa w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia