• Nastąpiły zmiany w wykazie leków refundowanych. Nowa lista obowiązuje od 1 maja 2022 roku 
  • Do refundacji zostało dodanych 120 produktów bądź nowych wskazań
  • Z listy leków refundowanych zniknęło  80 leków. Niektóre z nich miały krótki termin obowiązywania decyzji refundacyjnych, dla innych termin upłynął i nie było kontynuacji.

Od maja 2022 więcej trzeba będzie zapłacić m.in. za niektóre leki kardiologiczne i antybiotyk

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do majowego obwieszczenia zostało dodanych 120 produktów bądź nowych wskazań, w porównaniu do listy obowiązującej od 1 marca.

Jednocześnie 80 produktów straciło refundację. Część z nich miała skrócony termin obowiązywania decyzji refundacyjnych. W niektórych przypadkach upłynął termin obowiązywania decyzji refundacyjnej i nie było kontynuacji.
Jak poinformował serwis GdziePoLek , najczęściej z refundacji wypadły leki, które i tak miały mały udział w rynku, co nie powinno mieć większego znaczenia z punktu widzenia dostępności dla pacjenta.

Leki o większej dostępności (4-20 procent), które tracą dopłatę ze strony NFZ to między innymi:

  • leki krążeniowe Irprestan (irbesartan), Ivipril (ramipril) i Simorion  (simwastatyna)
  • neurologiczne - przeciwpadaczkowy Levetiracetam NeuropharmaRivastigmine Mylan stosowany u pacjentów z chorobą Alzheimera
  • antybiotyk Klabax w dawce 500 mg po 14 tabletek

Nadal w refundacji pozostają inne opakowania leku Klabax (Clarithromycinum). Zawarta w produkcie klarytromycyna jest zalecana w infekcjach bakteryjnych obejmujących drogi oddechowe, skórę i tkanki podskórne. Ponadto może być stosowana w eradykacji Helicobacter pylori.

Jeśli chodzi o zamienniki dla pozostałych nierefundowanych już leków, w refundacji pozostaje irbesartan - Irbesartan Aurovitas 150 mg oraz 300 mg po 28 sztuk. Pacjenci nie powinno mieć też problemu z zamiennikami ramiprilu ani symwastatyny. Podobnie jest w przypadku lewetyracetamu i rywastygminy.