PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Apel o uproszczoną sprawozdawczość w zakresie odpadów

Autor: miro • Źródło: ms
06-10-2020, 14:16
Apel o uproszczoną sprawozdawczość w zakresie odpadów Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do ministra środowiska i klimatu o ograniczenie w 2020 r. obowiązków nałożonych na podmioty wykonujące działalność leczniczą, które dotyczą sprawozdawczości w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej istnieje bardzo silne uzasadnienie dla zwolnienia, zwłaszcza w okresie epidemii, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a w szczególności lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność w formie praktyki zawodowej, z nadmiernych obowiązków administracyjnych związanych ze sprawozdawaniem o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Prezydium zwraca uwagę, że obecnie sprawozdawczość w zakresie odpadów, w tym również odpadów medycznych, prowadzą aż trzy grupy podmiotów: podmiot wytwarzający odpady (np. praktyka lekarska), firma transportująca odpady i firma utylizująca odpady.

W pierwszej kolejności należy zatem rozważyć możliwość zwolnienia podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szczególnie praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, z konieczności sprawozdawania z wytworzonych odpadów i scedowanie tego obowiązku na firmy transportujące, które obecnie także muszą ewidencjonować transportowane odpady.

Znaczącym uproszczeniem dla podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia byłoby natomiast utrzymanie dotychczasowej sprawozdawczości w formie papierowych kart przekazania odpadów.

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe o wiele łatwiejsze jest wytworzenie papierowej karty przekazania odpadu niż jej elektronicznej wersji na portalu BDO.

Obecnie co do zasady cała sprawozdawczość z zakresu odpadów powinna odbywać się w formie elektronicznej, co wymaga poświęcenia przez lekarza prowadzącego praktykę zawodową znacznego nakładu pracy na opanowanie nowego dla niego sytemu.

Od stycznia 2020 r. karty przekazania odpadów wystawia się w systemie elektronicznym BDO. Wprawdzie w okresie przejściowym karty przekazania odpadów mogą być wystawione w formie papierowej, ale okres ten trwa jedynie do 31 grudnia 2020 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o utrzymanie dla lekarzy i lekarzy dentystów możliwości realizacji obowiązków sprawozdawczych z zakresu wytwarzania odpadów w postaci papierowej.

*** 

W myśl art. 75 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytwórca odpadów, w tym także podmiot wykonujący działalność leczniczą, zobowiązany jest do składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Zgodnie z art. 237ea ust. 2 ustawy o odpadach termin złożenia sprawozdania za rok 2019 związanego z gospodarką odpadami upływa 31 października 2020 r. Sprawozdanie to powinno być zgłoszone elektronicznie za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach.   

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   odpady medyczne  

POLECAMY W SERWISACH