• Krajowa Komisja Wyborcza apeluje o aktualizowanie danych w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów. Jest to obowiązek ustawowy każdego członka samorządu zawodowego
  • Konieczność aktualizacji wynika m.in. z planu wprowadzenia elektronicznego głosowanie podczas wyborów na członków organów izb lekarskich i na stanowiska w organach w kolejnych kadencjach

Aktualizacja danych osobowych ustawowym obowiązkiem

Krajowa Komisja Wyborcza  nakłania okręgowe izby lekarskie do podjęcia działań mobilizujących lekarzy do aktualizowania danych w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów.

Aktualne dane teleadresowe są niezbędne m.in. dlatego, że Krajowa Komisja Wyborcza zamierza wprowadzić elektroniczne głosowanie podczas wyborów na członków organów izb lekarskich i na stanowiska w organach w kolejnych kadencjach.

Co powinny zawierać aktualne dane osobowe

KKW apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów, aby ci na bieżąco aktualizowali i uzupełniali dane w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem:

  • adresu zamieszkania,
  • miejsca wykonywania zawodu,
  • numeru telefonu komórkowego,
  • adresu poczty elektronicznej.

Aktualizacja danych jest obowiązkiem ustawowym członka samorządu zawodowego.