Od 1 stycznia 2015 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych będzie miała dłuższą nazwę - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. AOTMiT zajmie się także taryfikowaniem świadczeń zdrowotnych - na podstawie przekazywanych przez szpitale danych dotyczących kosztów leczenia.

W tym celu przygotowana została specjalna ankieta dla świadczeniodawców zainteresowanych współpracą z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Pierwszy etap współpracy przewiduje zbieranie danych historycznych za lata 2013-2014. W późniejszym okresie współpraca będzie się wiązała z przestrzeganiem standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz ze stosowaniem metodyki wyceny opracowanej przez AOTMiT.

Istotnym faktem jest to, że docelowo współpraca z Agencją będzie dodatkowo punktowana przez NFZ. Jednocześnie Agencja podkreśla, że będzie instytucją niezależną od NFZ, a gromadzone dane wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby taryfikacji.

Jak zaznacza prezes AOTM Wojciech Matusewicz w liście do świadczeniodawców, Agencja będzie miała możliwość wynagradzania za przekazywane dane. Dokładne kwoty zostaną ustalone w późniejszym terminie; będą zależały od tego, ilu świadczeniodawców nawiąże współpracę z Agencją oraz od wybranego do wyceny zakresu świadczeń.

Więcej: aotm.gov.pl