Część gabinetów lekarskich łączy świadczenie odpłatnych usług dla pacjentów z wykonywaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie jest to proces skomplikowany.

Umowa zawierana jest między innymi na:

-  recepty refundowane,
- realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne,
-  transport sanitarny,
- refundację leków,
- świadczenie usług,
- recepty pro auctore.

Jak podpisać umowę z NFZ – krok po kroku

Jak wyjaśnia radca prawny Katarzyna Zalewska, zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia poprzedzone jest jednym z następujących trybów, w których wybiera się świadczeniodawców. A są to:
- konkurs ofert;
- rokowania;
- tryb PSZ;
- tryb wnioskowy.

Zawieranie umów dotyczących udzielania świadczeń stanowi kompetencję dyrektora oddziału NFZ.

Skąd dowiedzieć się o możliwości zawarcia umowy z NFZ?

Źródłem informacji są ogłoszenia na temat konkursów ofert oraz rokowań. Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym zawiera wartość i przedmiotu zamówienia, obszar dla którego mają być realizowane świadczenia, maksymalną liczbę umów o udzielanie świadczeń opieki stomatologicznej. 
Złożone oferty oceniane są pod kątem jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości oraz ceny udzielanych świadczeń, podaje Katarzyna Zalewska.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszeń zawiera aktualnie rozporządzenie ministra zdrowia z 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy. Określone są w nim również szczegóły formułowania ogłoszeń.

Więcej na prawowgabinecielekarskim.pl