• W 2022 r. 21 spraw dotyczyło wniosków o ukaranie lekarzy dentystów w postępowaniu odwoławczym od orzeczeń Sądów I instancji
 • Ponad połowa spraw dotyczyło specjalistów z zakresu protetyki stomatologicznej  

W 2022 r. do Naczelnego Sądu Lekarskiego wpłynęło 171 zażaleń złożonych na postanowienia Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

21 spraw dotyczyło wniosków o ukaranie lekarzy dentystów w postępowaniu odwoławczym od orzeczeń Sądów I instancji.

Liczba lekarzy poszczególnych specjalności objętych wnioskami o ukaranie:

 • Chirurgia stomatologiczna 3
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa 0
 • Ortodoncja 4
 • Periodontologia 0
 • Protetyka stomatologiczna 11
 • Stomatologia dziecięca 0
 • Stomatologia ogólna 1
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją 2
 • Razem 21

 

W 2022 r. NSL rozpatrywał także wnioski o ukaranie lekarza w postępowaniu odwoławczym od orzeczeń Sądów I instancji w zakresie:

 • Homeopatii i stosowania metod niezweryfikowanych naukowo 4
 • Braku zgody na zabieg leczniczy 1
 • Przyjęcie korzyści majątkowych 3
 • Udzielanie świadczeń medycznych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 1
 • Wykorzystywanie przez lekarza wpływu na pacjenta w innym celu niż leczniczy m.in. podważenie zaufania do zawodu lekarza  (w tym molestowanie)  6
 • Konflikty pomiędzy lekarzami (dyskredytacja) 2