Ministerstwo Zdrowia podaje, że 88 proc. lekarzy dentystów zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19. Trudno jednak ustalić, jak liczone jest 100 proc. Ze stomatologami, którzy nie są aktywni zawodowo (np. urlopy na opiekę nad dziećmi) – czy bez? Z tymi, którzy mają przeciwskazania do szczepienia - czy bez?

Jak wiadomo wymóg poddania się szczepieniu niewiele wnosi do rzeczywistości, gdyż nie są wskazane jasno sankcje, które mogłyby być wyciągnięte przez pracodawców wobec niezaszczepionych. Kto i w jakim trybie miałby decydować o odsunięcia dentysty od pacjentów? Co, gdy osoba niezaszczepiona samodzielnie prowadzi praktykę i pracodawcą jest sama dla siebie?

Trudno także określić na podstawie jakich przepisów pracodawca miałby dociekać czy lekarz dentysta jest zaszczepiony, czy nie.

Zagrożenie, że pacjent dozna zakażenia koronawirusem w podmiocie leczniczym na skutek kontaktu z chorym, niezaszczepionym medykiem - statystycznie można określić. Niemożliwe będzie jednak udowodnić taki fakt przed sądem.

Tak więc rozporządzenie ministra zdrowia, w obowiązującym kształcie, należałoby dodać do przepisów martwych.