Wyciski - unikanie błędów proceduralnych gwarancją dokładnego dopasowania prac protetycznych. Właściwości mas oraz metody pobierania wycisków.
 • Gdańsk, pomorskie

 • 21 maja 2022

 • 550,00 zł

 • Tematyka: Protetyka
 • Prowadzący: Przemysław Rajczak
 • Czas trwania wykładów w godzinach: 8
 • Wyżywienie: Tak
 • Nocleg: Nie
 • Organizator: Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne
 • Telefon: 517 310 885
 • E-mail: aleksandra.nowak@natrodent.pl

Kurs z dziedziny protetyki stomatologicznej, na którym omawiane są metody stosowania mas wyciskowych. Uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady stosowania mas wyciskowych w różnych sytuacjach zgryzowych u pacjenta, jakie błędy popełniane są przy robieniu wycisków. Na części praktycznej kursu pokazane są wyciskowe techniki jednoczasowe - jedno i dwuwarstwowe oraz sposoby pobierania wycisków u pacjentów bezzębnych.

Szkolenie dla lekarzy dentystów i asystentek stomatologicznych.

Za szkolenie lekarzom przyznawane jest 7 punktów edukacyjnych.

Rozpoczęcie szkolenia - godz. 10.00

Szkolenie dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych

Zagadnienia omawiane w trakcie wykładu:

 • Podstawowe cechy materiałów wyciskowych - dopasowanie do odpowiedniej techniki wyciskowej.
 • Właściwy dobór łyżek wyciskowych w zależności od rodzaju masy wyciskowej i techniki pobrania wycisku.
 • Prawidłowe wykonanie prowizorium - opatrunek i stabilizacja sytuacji pola protetycznego.
 • Wpływ preparatów retrakcyjnych na czas wiązania mas wyciskowych.
 • Formowanie wycisków - kiedy powstają błędy.
 • Czym dezynfekować, jak przygotować wyciski do transportu?
 • Powielenie - odlanie modeli gipsowych, maksymalne okresy przechowywania i minimalny czas potrzebny na odprężenie elastyczne, właściwości gipsów.
 • Czy kierować się producentem mas, czy ma to wpływ na jakość pracy?
 • Omówienie indywidualnych przykładów - dobre i złe doświadczenia!

Demonstracja i ćwiczenia praktyczne na modelach - warsztaty

1. Technika jednoczasowa - jedno- i dwuwarstwowa

 • indywidualizacja łyżki standardowej 
 • precyzyjne prowadzenie końcówki wewnątrzustnej
 • dokładne zapływanie, unikanie tworzenia się pęcherzy
 • utrzymanie łyżki wyciskowej w ustach
 • uwalnianie wycisków
 • przygotowanie wycisków do transportu

2. Technika dwuczasowa

 • wykonanie wycisku pierwszej warstwy
 • techniki przygotowania przestrzeni na masę korekcyjną
 • postępowanie z masą korekcyjną.
 • utrzymanie łyżki wyciskowej w ustach
 • uwalnianie wycisku i przygotowanie do transportu

Bezzębie - omówienie wybranych przykładów

1. Technika wielowarstwowa - wieloczasowa 

Podsumowanie i zakończenie


Dyskusja:  

 • Jak wybierać masy wyciskowe? 
 • Jaka technika wyciskowa zapewnia większą dokładność? 
 • Przygotowanie modeli do oprawienia w artykulator. 

Zakończenie szkolenia - ok godz. 17.00

POLECAMY W SERWISACH