PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu
Szkoła Zarządzania - Skuteczny Manager
  • Warszawa, mazowieckie

  • 7-8 października 2022

  • 3 200,00 zł

  • Tematyka: Zarządzanie i Marketing
  • Prowadzący: Kamil Kuczewski
  • Organizator: DentalWay - Biznes i Edukacja
  • Telefon: 883 613 100
  • E-mail: anna@dentalway.pl
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności, które na co dzień są niezbędne wszystkim menadżerom i kierownikom do bieżącego działania firmy. Uczestnicy szkolenia poprawią sposoby budowania know-how firmy, zarządzania obiegiem dokumentów, jakość i szczelność wewnętrznych procesów. Ponadto będą znacznie lepiej diagnozować luki kompetencyjne, wyznaczać indywidualne cele i optymalizować pracę zespołu w sposób bardziej konkretny i asertywny. Firma będzie działała sprawniej i bardziej wydajnie. Po szkoleniu uczestnicy będą szybciej reagować na potencjalne problemy i im przeciwdziałać.
Główne rezultaty po wdrożeniu know-how ze szkolenia:
1. Dużo bardziej wydajne i zorganizowane działanie firmy.
2. Wyższa jakość usług i szczelność procesów.
3. Obniżenie kosztów poprzez wzrost wydajności.
4. Wzrost zysków poprzez skuteczniejszą obsługę pacjenta.
 
Dla kogo:
właściciele, menadżerowie, kierownicy
 
Program szkolenia:
1. Budowanie know-how firmy
• Jak budować standardy pracy – metody formalizowania procedur, informowania i szkolenia wewnętrznego pracowników oraz oceny skuteczności wdrożenia;
• W jaki sposób gromadzić dokumentację firmową, tak by dostęp do niej był przejrzysty i prosty;
• Excel, Word, Dropbox, Slack, Sticky Notes, Cam Scanner i inne narządzie służące do wewnętrznej komunikacji i zarządzania zadaniami.
 
2. Dokumentacja medyczna
• Zgody na leczenie – wzory, obieg dokumentów wewnętrznych, magazynowanie;
• Administracja dokumentów kadrowo-księgowych i współpraca z księgowością – jak pilnować wszystkich kosztów i spraw prawno-kadrowych;
• Wypełnianie i obieg dokumentów medycznych – karty pacjentów, wypełnianie opisów wizyt.
 
3. Diagnozowanie luk kompetencyjnych
• HPI, czyli system diagnozowania luk kompetencyjnych i barier w sześciu kluczowych obszarach dla funkcjonowania placówki medycznej;
• Spisywanie wniosków z HPI oraz określanie ścieżek rozwoju indywidualnych i grupowych;
• Wyznaczanie celów członkom zespołu;
• Określanie planów rozwoju kompetencji dla poszczególnych członków zespołu;
• Instruktarze i szkolenia wewnętrzne;
• Prowadzenie spotkań w zakresie szkoleń wewnętrznych (online i live).
 
4. Kontrola jako podstawa zarządzania
• analiza raportów,
• analiza sygnałów z rynku i od pracowników,
• ocena sygnałów, perspektyw i działań,
• wdrażanie korekt,
• oceny okresowe.
 
5. Zarządzanie projektami
• Jak tworzyć listę potencjalnych projektów rozwojowych w gabinecie?
• Jak planować realizację projektów rozwojowych?
• Jak planować harmonogram działań w projektach?
• Jak wspólnie realizować projekty rozwojowe?
 
6. Wdrażanie zmian
• Procedura wdrożenia zmiany;
• Psychologiczne aspekty oporu przed zmianą wśród członków zespołu;
• Kontrola nad wdrożeniem zmiany;
• Podsumowanie efektów wdrożonych zmian;
• Ewaluacja i korekta efektów.
 
7. Mapa procesów i doświadczeń pacjenta
• Czym jest mapa doświadczeń pacjenta?
• Jak określić obecny standard leczenia i kroków rozwojowych w danym obszarze, uwzględniając posiadane zasoby i możliwości.
• Diagnozowanie jakości wybranych procesów w firmie – ocena wewnętrzna i określanie tzw. kamieni milowych.
• Ocenianie stanu obecnego i określanie metodyki rozwoju dojścia do stanu docelowego w danym procesie.
• Udoskonalanie procesów – najważniejsze zasady.
 
8. Budowanie i udoskonalanie procedur obsługi pacjenta
• Poziom świadczenia usług, czyli jak ustalać standardy leczenia;
• Budowanie procedur obsługi pacjenta;
• Optymalizacja procedur w oparciu o oczekiwania pacjentów i korelacje z możliwościami finansowymi w ramach danej usługi;
• Procedury obsługi pacjenta – pacjent pierwszorazowy, konsultacje, pacjent bólowy, higienizacja, realizowanie planu leczenia.
 
9. Asertywność
• Jak rozwijać asertywność?
• Jak rozmawiać z lekarzami?
• Jak stawiać granice?
• Jak zgłaszać uwagi?
 
Charakter szkolenia:
Szkolenie ma charakter szkolenia praktycznego dla branży medycznej, gdzie prowadzone są ćwiczenia przy każdym module. W trakcie szkolenia uczestnik będzie realizował ćwiczenia, które pozwolą mu na zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce.
Efekty szkolenia:
Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę w zakresie:
• Optymalizacji procesów;
• Etapów wprowadzania zmiany;
• Dobrych praktyk administracji i organizacji pracy;
• Zasad asertywności;
• Analizowania luk kompetencyjnych;
• Procesu budowania ścieżek rozwojowych;
• Podstaw zarządzania projektami.
 
Uczestnik szkolenia zyskuje kompetencje w zakresie:
• Budowania know-how firmy;
• Optymalizacji procesów;
• Poprawy doświadczeń pacjenta;
• Przeprowadzania wywiadów z pracownikami i budowania planów rozwojowych;
• Bieżącej kontroli działań;
• Wdrażania zmian;
• Asertywnego wyrażania swoich poglądów i opinii;
• Wyznaczania celów w sposób angażujący innych pracowników;
• Motywowania do pracy zespołowej;
• Zarządzania projektami.

POLECAMY W SERWISACH