PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu
Skuteczne zarządzanie zespołem
  • Warszawa, mazowieckie

  • 25-26 listopada 2022

  • 3 200,00 zł

  • Tematyka: Zarządzanie i Marketing
  • Prowadzący: Kamil Kuczewski
  • Organizator: DentalWay - Biznes i Edukacja
  • Telefon: 883 613 100
  • E-mail: anna@dentalway.pl
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności uczestników z zakresu kierowania zespołem oraz właściwego zarządzania kompetencjami. Szkolenie zostanie poświęcone tematom obejmowania stanowiska przez kierownika, ustalania zasad współpracy z każdym członkiem zespołu i budowania skutecznej struktury zarządzania. Uczestnicy dowiedzą się też, jakie działania podejmować, by zespół się rozwijał, uzupełniał brakujące kompetencje, jak poprawnie delegować obowiązki, wyznaczać cele i skutecznie oceniać ich wykonanie.
 
Główne rezultaty po wdrożeniu know-how ze szkolenia:
1. Poukładana struktura zarządzania i zakres odpowiedzialności;
2. Skuteczne wdrożenie kierowników;
3. Szybszy i bardziej przewidywalny rozwój firmy;
4. Skuteczne realizowanie celów, ich monitoring i ocena.
 
Dla kogo:
właściciele, menadżerowie, kierownicy
 
Program Szkolenia:
1. Właściciel i jego rola w budowaniu organizacji
• Jak budować strukturę organizacyjną?
• Jak przekazywać władzę (trójkąt odpowiedzialności)?
• Jak przekazywać uprawnienia pracownikom?
• Kiedy awansować pracowników i dawać im pole do rozwoju?
• Kiedy degradować pracowników i jak pozbawiać uprawnień?
2. Ustalanie czytelnych zasad współpracy z pracownikami
• Wyznaczanie zasad pracy.
• Określanie Standardów Obsługi Klienta.
• Kompromisy – kiedy i na jakie się zgodzić?
• Wyznaczanie granic, których żadna ze stron nie powinna przekraczać.
• Co zrobić, kiedy zespół nie stosuje się do zasad?
• Drabinka interwencji.
3. Rutynowe funkcje kierownika w zarządzaniu zespołem
• HPI jako narzędzie wyszukiwania barier rozwojowych;
• Planowanie strategiczne;
• Przegląd okresowy działań firmy;
• Ocena miesięczna, kwartalna, półroczna;
• Spotkania indywidualne i grupowe (online i na żywo);
• Coaching pracowników.
4. Diagnozowanie luk kompetencyjnych
• Macierz diagnozowania źródeł;
• Strategia rozwiązań;
• Wyznaczanie planów rozwojowych dla pracowników;
• Prowadzenie szkoleń wewnętrznych i wysyłanie na szkolenia zewnętrzne.
5. Planowanie i wyznaczanie celów
• Planowanie jako podstawa efektywnego działania;
• Autodiagnoza efektywności dotychczasowego planowania;
• Skuteczne formułowanie celów i sprawne organizowanie zadań;
• Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.
6. Delegowanie zadań
• Jak skutecznie delegować zadania, by zbudować zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności? 
• Jak najlepiej wykorzystać indywidualne kompetencje i talenty pracowników przy przydzielaniu zadań?
• Dostosowanie stylu delegowania do indywidualnych potrzeb i możliwości pracownika.
• Udzielanie wsparcia pracownikom otrzymującym nowe zadania.
7. Monitorowanie i egzekwowanie
• Przekazywanie informacji zwrotnych;
• Rozliczanie pracowników z realizacji zadań w sposób motywujący ich do rozwoju.
• Praktyczna metoda egzekwowania poleceń – czterostopniowa procedura.
8. Ocena wyników
• Narzędzia skutecznej ewaluacji; 
• Identyfikowanie mocnych stron i obszarów do zmiany;
• Planowanie przyszłych działań z uwzględnieniem wyników.
 
Charakter szkolenia:
• Szkolenie ma charakter dyskusji; podczas każdego modułu analizowane są realne przykłady sytuacji z gabinetów medycznych.
• Podczas każdego modułu prowadzimy ćwiczenia praktyczne.
• Szkolenie przedstawia schemat krok po kroku, jak należy zarządzać zespołem, aby firma nieustannie się rozwijała.
Każdy uczestnik otrzyma:
• Każdy uczestnik otrzyma pełen skrypt szkolenia z dokładnymi instrukcjami, jak prowadzić zarządzanie firmy – budowanie struktury organizacyjnej, wdrażanie kierownika, ocena kompetencji, wyznaczanie obowiązków, określanie celów, delegowanie obowiązków, ocena realizacji.
 
Efekty szkolenia:
Uczestnik szkolenia zyskuje wiedzę z zakresu:
• działań menadżerskich realizowanych w placówce medycznej;
• znajomości praktycznych przykładów wyzwań wynikających ze współpracy personelu w placówce medycznej wraz z proponowanymi sposobami radzenia sobie z nimi;
• budowania efektywnego zespołu;
• znajomości praktycznych wskazówek budowania zaangażowania członków zespołu w wykonywanie powierzonych im zadań.
 
Uczestnik szkolenia zyskuje umiejętności z zakresu:
• zarządzania kompetencjami wewnątrz swojej organizacji;
• generowania zadań w obszary kompetencyjne i przydzielania ich realizacji odpowiednim pracownikom;
• tworzenia stanowisk pracy w oparciu o przenikające się role zadaniowe i charakterologiczne;
• tworzenia ścieżek rozwoju kariery swoich pracowników;
• wyznaczania właściwych celów;
• planowania i delegowania zadań w sposób praktyczny;
monitorowania realizacji oraz egzekwowania wykonania zadań.

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje:
• przywódcze w obszarze wyznaczania celów i zadań pracownikom;
• zarządcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
• samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz zdolność prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
• przywódcze i komunikacyjne;
• z obszaru tzw. „miękkiego HR” (rozwój zespołu, zarządzanie wiedzą w organizacji, budowanie autorytetu wśród pracowników).

POLECAMY W SERWISACH