Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia -pacjenci z zaburzeniami czynnościowymi -moduł I
 • Częstochowa, śląskie

 • 2-3 czerwca 2022

 • 4 500,00 zł

 • Tematyka: Okluzja
 • Prowadzący: Błażej Szczerbaniewicz
 • Czas trwania wykładów w godzinach: 16
 • Wyżywienie: Tak
 • Nocleg: Nie
 • Organizator: DentalWay
 • Telefon: 883 613 100
 • E-mail: anna@dentalway.pl

https://dentalway.pl/szkolenie/problematyka-okluzji-i-zaburzen-czynnosciowych-narzadu-zucia-w-stomatologii-w-ujeciu-interdyscyplinarnym-poziom-i/

Czemu będzie poświęcone seminarium

 • Planowanie interdyscyplinarne w praktyce ogólno-stomatologicznej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 • Cyfrowe planowanie i leczenie ortodontyczne u pacjentów dorosłych z prawidłową funkcją kluczem do kompleksowej rehabilitacji narządu żucia.
 • Okluzja pojęcia podstawowe: maksymalne zaguzkowanie, relacja centralna (CR), centralna okluzja (CO), poślizg z centralnej okluzji do maksymalnego zaguzkowania (MZ).
 • Modele okluzji dla protez stałych, ruchomych i bezzębia. Jak prosto wyłapać cechy wspólne i się nie pogubić.
 • Zdjęcie fotograficzne czy skan twarzy zamiast łuku twarzowego/analizatora DFA
 • Przenoszenie danych do wirtualnego artykulatora: prosto, szybko , powtarzalnie.
 • Wirtualny artykulator narzędzie niezbędne w laboratorium i komunikacji z gabinetem. Analiza okluzji funkcjonalnej na przykładach. Terapia redukcyjna, addytywna czy leczenie kompleksowe.
 • Czy relacja centralna i jej rejestracja ma jeszcze sens? Rola propriorecepcji w powtarzalnym modelu okluzji.
 • Dlaczego przeważnie stan stawu skroniowo-żuchwowego NIE determinuje prawidłowego modelu okluzji? Co rzeczywiście gwarantuje prawidłowe kontakty pomiędzy zębami obu łuków?
 • Deprogramacja narządu żucia: główny rozgrywający w kompleksowej rehabilitacji narządu żucia.
 • Rodzaje deprogramatorów. Podobieństwa i różnice.
 • Jak prawidłowo deprogramować pacjenta. Przykłady kliniczne.
 • Deprogramacja u pacjentów z prawidłową funkcją, dysfunkcją i parafunkcją.
 • Deprogramacja a koperta czynnościowa: jak wykorzystać w kompleksowej rehabilitacji narządu żucia.
 • Wzorce ruchowe żuchwy: typu ścieżka, brzeg sieczny na brzeg sieczny, typu crossover. Kiedy i u jakich pacjentów?

Czego się nauczysz

Dlaczego codziennie nie widzimy pacjentów do kompleksowej rehabilitacji narządu żucia?

Prostego, powtarzalnego, skutecznego wykorzystania narzędzi cyfrowych do planowania interdyscyplinarnego w 4 krokach: skan zębów, zdjęcie, rejestracja zwarcia, przesłanie informacji do laboratorium.

Jak powtarzalnie umieć zaplanować dowolny przypadek kliniczny według koncepcji AEFSB Spear Education.

Dlaczego cyfrowe planowanie i leczenie ortodontyczne jest kluczem do planowania interdyscyplinarnego każdego przypadku.

Jaką rolę odgrywa dynamiczne przedstawienie końcowego planu leczenia zmieniające kształt i położenie zębów.

Jak połączyć cyfrowe planowanie i leczenie ortodontyczne z leczeniem odtwórczym czy protetycznym.

Dlaczego problemy okluzji wydają się skomplikowane. Jak sprawić aby okluzja stała się przewidywalną u większości pacjentów?

Jak z wyprzedzeniem rozpoznać pacjentów wysokiego ryzyka?

Roli propriorecepcji i deprogramacji w tworzeniu powtarzalnego modelu okluzji

Rozróżnienia sytuacji, w których  zęby albo ssż ogrywają kluczową rolę.

Rozpoznawania komplikacji pojawiających się po zmianie koperty czynnościowej na zębach naturalnych i uzupełnieniach protetycznych po leczeniu ortodontyczno-protetyczno-adhezyjnym.

Rozróżnienia sytuacji kiedy ekwilibrować a kiedy odbudowywać adhezyjnie pacjentów dorosłych z prawidłową funkcją.

 

Zakres zajęć praktycznych

 • Samodzielne wykonanie sekwencji zdjęć twarzy pacjenta i zębów jako przykład cyfrowego łuku twarzowego. Omówienie najczęściej pojawiających się błędów podczas wykonywania zdjęć.
 • Pokaz skanowania łuków zębowych oraz zwarcia w maksymalnym zaguzkowaniu lub centralnej okluzji.
 • Samodzielna deprogramacja rejestratorem listkowym (leaf Gauge), OPCJONALNIE pokaz deprogramacji z wykorzystaniem aparatu typu Lucia Jig czy rękoczynu Dawsona.
 • Samodzielne rejestrowanie centralnej okluzji oraz przeprowadzenie testu obciążenia ssż i mięśni pomiędzy uczestnikami kursu.
 • Pokaz badania zwarcia na jednym z uczestników modułu.
  W miarę wolnego czasu pokaz badania zwarcia na pacjentach przez prowadzącego moduł.
 • Pokaz pracy z artykulatorem wirtualnym na przykładzie artykulatora Panadent, nastawienie parametrów artykulatora.
 • Prezentacja wykonania ekwilibracji na modelach cyfrowych. Kiedy i w jakich sytuacjach jest konieczne.
 • Prezentacja cyfrowego planowania ortodontycznego dla lekarzy ogólnie praktykujących,
 • Samodzielne przygotowanie planu leczenia dla przypadku klinicznego przedstawionego przez kursanta z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych po dostarczeniu wymaganej dokumentacji.

POLECAMY W SERWISACH