Partnerzy portalu
partner portalu partner portalu partner portalu

Logowanie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się i skorzystaj z naszej oferty dla zarejestrowanych czytelników
Lista szkoleń

PERIO III: PLASTYCZNO-ESTETYCZNA CHIRURGIA PRZYZĘBIA.

termin szkolenia: 13-14 maja 2023
cena: 3 650,00 zł
Tematyka:
Prowadzący:
dr. med. dent. Arkadius J. Kuczek
Organizator: ESDENT Małgorzata Baziuk
Adres e-mail: szkolenia@esdent.pl
Nr telefonu: 71 307 60 70

PERIO III. PLASTYCZNO-ESTETYCZNA CHIRURGIA PRZYZĘBIA

13-14.05.2023 r.

Wykładowca: dr med. dent. Arkadius J. Kuczek
Dr. med. dent. Arkadius J. Kuczek, specjalista periodontolog w 1998 ukończył studia oraz uzyskał prawo wykonywania zawodu w Niemczech na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster. W latach 1998-2002 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Münster u Prof. dr. h. c. D. Lange oraz Prof. dr. Th. Flemmiga. W 2000 obronił pracę doktorską. W 2001 uzyskał tytuł periodontologa oraz specjalisty Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego (DGP). Między 2002-2013 współpracował z dr. Gerdem Körnerem w perio-implantologicznej praktyce dentystycznej w Bielefeld, gdzie zajmował się głównie tematem kompleksowej rehabilitacji jamy ustnej w trudnych przypadkach klinicznych z punktu widzenia estetycznego oraz minimalnie inwazyjną periodontologią. Prowadzi od lat liczne międzynarodowe wykłady z zakresu periodontologii, perio-protetyki, implantologii oraz stomatologii estetycznej uhonorowane między innymi wyróżnieniem Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego w 2004. Do 2012 r wykładowca Międzynarodowego Uniwersytetu w Dreźnie w ramach studiów Master Studies z zakresu periodontologii.


Miejsce: Wrocław, sala wykładowa

Koszt: 3650 zł

Odbiorcy kursów: Lekarze stomatolodzy zainteresowani usystematyzowanym, opartym na naukowych podstawach dokształceniem się skierowanym na aspekty kliniczne w dziedzinie periodontologii w powiązaniu z perioprotetyką, implantologią i stomatologią estetyczną.

Cel kursów: Nabranie większej pewności siebie w planowaniu i leczeniu pacjentów ze schorzeniami periodontologicznymi przez optymalne przekazanie wiedzy naukowej i istotnych informacji praktycznych oraz umiejętności klinicznych, które są nieodzowne do opracowania skutecznej koncepcji leczenia.

Przebieg kursów: Kursy składają się z części teoretycznej i praktycznej, które płynnie przenikają się nawzajem. W części teoretycznej omówione zostaną do poszczególnych tematów zagadnienia takie jak : "co mam zrobić", "dlaczego mam to zrobić", "jak mam to zrobić" oraz "co mam zrobić kiedy"?. W części praktycznej uczestnicy kursów będą mieć możliwość pod nadzorem instruktora zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną bezpośrednio w praktyce na modelach lub na pacjentach. Przekazywana wiedza oparta jest na aktualnie dostępnych faktach naukowych oraz na doświadczeniach własnych autora kursów. Aby zasymulować warunki z codziennej praktyki i odpowiednio przygotować uczestników kursów w praktyce, zastosowana zostanie „nauka problemowa” zamiast tradycyjnej metody nauczenia. Oznacza to, że punkt wyjścia stanowić będą rzeczywiste zagadnienia z codziennej praktyki zawodowej, dla których razem z uczestnikami wypracowane zostaną odpowiednie rozwiązania. Ten sposób przekazania wiedzy jest zorientowany na działanie i wymaga aktywnej współpracy ze strony uczestników. W zamian jednak uczestnicy nabywają szybko umiejętności, które pozwolą im w przyszłości
rozwiązywać problemy samodzielnie.

PLASTYCZNO-ESTETYCZNA CHIRURGIA PRZYZĘBIA.
– wykład i zajęcia praktyczne.
Różne techniki pokrywania recesji. Sterowana regeneracja tkanek miękkich. Aspekty periodontologiczne przy planowanych odbudowach protetycznych i leczeniu ortodontycznym. Odbudowa wyrostka zębodołowego i kształtowanie tkanek pod przęsła mostów (korekty grzebienia wyrostka zębodołowego za pomocą wolnych i uszypułowanych przeszczepów łącznotkankowych). Aspekty periodontologiczne przy implantach śródkostnych. Powikłania i niepowodzenia. Evidence based dentistry (EBD) – stomatologia oparta na faktach naukowych.

Część teoretyczna. (Sobota 10.00 -18.00)
Wskazania do plastyczno-estetycznej chirurgii przyzębia. Kroki przygotowawcze- czego dokładnie potrzebuję? Koncepcja mikrochirurgiczna. Leczenie recesji przyzębia, różne techniki do pokrywania pojedynczych i mnogich recesji: - wolny przeszczep błony śluzowej, pobieranie przeszczepów łącznotkankowych, - płaty przemieszczane dokoronowo, płaty przemieszczane bocznie, technika koperty nadokostnowej, technika tunelowa. Leczenie ubytków grzebienia wyrostka zębodołowego za pomocą wolnych i uszypułowanych przeszczepów łącznotkankowych i różnych technik (inlay-, onlay-, interpositional-graft). Perioprotetyka: kształtowanie profilu wyłonienia mostów i implantów, aspekty periodontologiczne przy implantach, sterowanie tkanek miękkich. Ograniczenia i powikłania. Nauka ukierunkowana na rozwiązywanie problemów (planowanie przypadków - case-planning). Evidence based dentistry (EBD) – stomatologia oparta na faktach naukowych.

Część praktyczna. (Niedziela 9.00 -14.00)
Warsztat praktyczny dotyczący zagadnień z zakresu plastyczno-estetycznej chirurgii przyzębia, perioprotetyki i perioimplantologi. Uczestnicy będą ćwiczyć praktycznie na specjalnie przygotowanych preparatach zwierzęcych na podstawie wcześniej omawianych technik chirurgicznych.

Wykładowca: dr med. dent. Arkadiusz J. Kuczek Koszt kursu Perio III - 3650 zł

Organizator: ESDENT Małgorzata Baziuk, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław
www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl tel. 71 307 60 70

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359

Firma ESDENT Małgorzata Baziuk jest podmiotem uprawnionym do podyplomowego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Za każdy kurs medyczny przyznawane są punkty edukacyjne według obowiązujących przepisów

Rynek Zdrowia

E-Wydanie MAGAZYNU RYNEK ZDROWIA

nr 2023 1 (179)