PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu
Perio II: Chirurgia periodontologiczna.
  • Tematyka: Periodontologia
  • Prowadzący: dr. med. dent. Arkadius J. Kuczek
  • Organizator: ESDENT Małgorzata Baziuk
  • Telefon: 71 307 60 70
  • E-mail: szkolenia@esdent.pl

Perio II: Chirurgia periodontologiczna. Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne (koncepcja mikrochirurgiczna, narzędzia, techniki szycia, techniki płatowe). Resekcyjne i regeneracyjne techniki operacyjne.

15-16.10.2022 r. - Wrocław

wykładowca: dr. med. dent. Arkadius J. Kuczek

koszt: 3450 zł

Wprowadzenie do plastyczno-estetycznej chirurgii periodontologicznej (pobieranie tkanki łącznej  Korekty grzebienia wyrostka zębodołowego za pomocą wolnych i uszypułowanych przeszczepów łącznotkankowych). Wskazania, ograniczenia i powikłania. Intensywne ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych. Nauka ukierunkowana na rozwiązywanie problemów (planowanie przypadków – case-planning).

 

Dzień 1 10.00 -18.00

Cel kursu: Przyswojenie popartych naukowo i ważnych w aspekcie praktycznym sposobów chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia. Wprowadzenie do plastyczno-kosmetycznej chirurgii przyzębia.

Rozpoznanie wskazań do chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia
Aspekty periodontologiczne przy odbudowach protetycznych i leczeniu ortodontycznym.

Kroki przygotowawcze: co dokładnie potrzebuję?

Narzędzia zabiegowe, nici
Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne:

- prowadzenie cięcia, techniki szycia, rodzaje wygajania ran

- planowanie płatów: płat śluzowo-okostnowy, płat z błony śluzowej

Chirurgia twarda przyzębia:

-zasady podstawowe, osteoplastyka, ostektomia
-techniki chirurgii twardej przyzębia
-planowanie płatów: wierzchołkowo przemieszczony płat śluzowo-okostnowy, płat podniebienny,
płat dystalnie za ostatnimi zębami trzonowymi, płat mostowy;  chirurgiczne przedłużanie koron zębów: planowanie różnych płatów


Dzień 2   9.00 -14.00
1. Regeneracyjna chirurgia przyzębia:

- aspekty biologiczne gojenia się ran i regeneracji przyzębia
- możliwości i granice regeneracji przyzębia w przypadku zaników pionowych i odsłonięcia furkacji - stosowanie błon, białek macierzy szkliwa, materiałów kostnych lub kościozastępczych
- różne mikrochirurgiczne techniki tworzenia płatów w celu zachowania brodawek i zamknięcia ran do rychłozrostu

2. Ograniczenia i powikłania w leczeniu chirurgicznym

3. Opieka pooperacyjna

Uczestnicy będą wykonać ćwiczenia praktyczne na preparatach zwierzęcych, na podstawie wcześniej omawianych technik chirurgicznych.

Organizator: ESDENT Małgorzata Baziuk, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław
www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl tel. 71 307 60 70

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359

Firma ESDENT Małgorzata Baziuk jest podmiotem uprawnionym do podyplomowego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Za każdy kurs medyczny przyznawane są punkty edukacyjne według obowiązujących przepisów.

POLECAMY W SERWISACH