PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu
Kortykotomia jako metoda wspomagająca leczenie ortodontyczne
 • Tematyka: Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Prowadzący: Piotr Chomik
 • Czas trwania wykładów w godzinach: 8
 • Wyżywienie: Tak
 • Nocleg: Nie
 • Organizator: FM Dental
 • Telefon: 882185525
 • E-mail: szkolenia@fmdental.pl

Kortykotomia jako metoda wspomagająca leczenie ortodontyczne

(wykład i warsztat praktyczny na preparatach zwierzęcych)

 

Zapraszamy na szkolenie!

Poznaj minimalnie inwazyjne techniki piezochirurgiczne i przećwicz je na warsztatach, pod okiem doświadczanego chirurga szczękowo-twarzowego, dr n.med. Piotra Chomika.

Miejsce: Kraków

Data: 08.10.2022 r.

Szkolenie trwa 7 godzin i składa się z części teoretycznej i praktycznej.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 

 • Koncepcja współpracy ortodontyczno - chirurgicznej
 • Jak zwiększyć bezpieczeństwo i przewidywalność leczenia ortodontycznego?
 • Idea pracy z wykorzystaniem piły piezochirurgicznej; piezochirurgia jako technika minimalnie inwazyjna
 • Łączenie technik kortykotomii z procedurami regeneracyjnymi (PRF, GBR)

NA SZKOLENIU POZNASZ:

 • Biologię tkanki kostnej i przemiany zachodzące pod wpływem działania sił ortodontycznych w połączeniu z kortykotomią
 • Reguły planowania dostępów chirurgicznych do zabiegu kortykotomii
 • Standardy planowania zakresu kortykotomii i cięcia kortykotomijne
 • Sposoby unikania powikłań periodontologicznych jako następstw zabiegu
 • Zasady diagnostyki i przygotowania pacjenta do zabiegu kortykotomii
 • Technikę pracy piłą piezochirurgiczną
 • Zalety i wskazania do stosowania zabiegów regeneracyjnych (PRF, GBR) razem z kortykotomią.   

  OPŁATY:

 • do 11.09.2022 - cena wczesnej rejestracji: 2 750 zł 
 • od 12.09.2022 - cena regularna: 3 350 zł

PROGRAM SZKOLENIA:

9:00-12:00 - część teoretyczna:

 • biologiczne podstawy metabolizmu tkanki kostnej podczas stosowania sił ortodontycznych
 • przemiany zachodzące w tkance kostnej pod wpływem cięć kortykotomijnych
 • różnice między kortykotomią, osteotomią, osteodystrakcją
 • wskazania do kortykotomii
 • możliwe powikłania po zabiegach kortykotomii i ich leczenie
 • protokoły postępowania: współpraca na linii ortodonta - chirurg
 • techniki kortykotomii, zasady postepowania z tkankami miękkimi podczas zabiegów kortykotomii

12:00-13:00 - lunch

13:00-17:00 - część praktyczna:

 • prezentacja urządzenia do piezochirurgii - zasada działania, tryby pracy, technika pracy, dobór odpowiednich końcówek;
 • przećwiczenie podstawowych cięć kortykotomijnych - ćwiczenia praktyczne
 • projektowanie i dobór odpowiednich cięć w poszczególnych sytuacjach klinicznych, aby zmaksymalizować efekt zabiegu - ćwiczenia praktyczne

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu w języku polskim.

Liczba pkt edukacyjnych: 7

 

WIĘCEJ O SZKOLENIU NA:

https://www.fmdental.pl/szkolenia/

POLECAMY W SERWISACH