PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu
Jak angażować mass-media oraz wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy we wspólne działania w ramach projektów medycznych
 • Tematyka: Zarządzanie i Marketing
 • Prowadzący: Maciej Rogala
 • Czas trwania wykładów w godzinach: 4
 • Organizator: Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej
 • Telefon: (22) 559-13-10
 • E-mail: szkolenia@nil.org.pl

Szkolenia on-line, godz. 16:00-20:00

Prowadzący:
 Dr Maciej Rogala - Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Cel szkolenia: Analiza czynników sprzyjających nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy z przedstawicielami mediów oraz kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi na etapie projektowania oraz realizacji różnych kategorii projektów medycznych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym m. in. w obszarze rozwoju infrastruktury i zakresu usług zdrowotnych, klinicznym, dydaktyczno-szkoleniowym, naukowym a także pozyskiwania partnerów finansowych i merytorycznych.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione, poddane wspólnej analizie i ocenie zrealizowane już wybrane projekty medyczne ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu i zakresu współpracy z przedstawicielami mediów oraz wybranych grup interesariuszy, którzy brali aktywny w nich udział zarówno na etapie ich planowania, jak i realizacji.

Istotnym punktem spotkania będzie przedstawienie praktycznych rozwiązań i wskazówek oraz zajęcia warsztatowe z uczestnikami szkolenia, jak skutecznie i efektywnie kształtować relacje z mediami oraz najważniejszymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi tak aby mogły one skutkować wspólnym zaangażowaniem w projekty medyczne na wielu polach działalności.

PROGRAM

 1. Znaczenie komunikacji społecznej wobec różnych interesariuszy w sektorze medycznym i wewnątrz organizacji
 2. Wpływ różnych treści medialnych w przestrzeni społecznej na podejmowanie decyzji o uczestnictwie w danym projekcie. Rola i skutki informacji oraz dezinformacji
 3. Teoria i praktyka interesariuszy – obecne trendy i wyzwania w sektorze ochrony zdrowia
 4. Jak zarządzać projektem medycznym – fazy procesu w odniesieniu do możliwości angażowania mass-mediów i grupy interesariuszy pochodzące z wewnątrz i z zewnątrz organizacji
 5. Jak dotrzeć do opinii publicznej i decydentów poprzez media z konkretnymi treściami na temat projektu oraz zaplanować i zarządzać komunikacyjnie tymi działaniami
 6. Przegląd dobrych praktyk rynkowych w zakresie budowania relacji z mediami oraz kluczowymi interesariuszami dla poszczególnych projektów
 7. Wybrane aspekty współpracy z mediami prasowymi, telewizyjnymi i radiowymi – organizacja konferencji i bierfingów prasowych. Rola komunikatów i wywiadów medialnych

Link do zapisu na szkolenie: 
NIL - Kursy i szkolenia

POLECAMY W SERWISACH