ERGONOMIA W STOMATOLOGII
  • Łódź, łódzkie

  • 25-26 czerwca 2022

  • 1 850,00 zł

  • Tematyka: Profilaktyka
  • Prowadzący: dr n. med. Tomasz Dzieniakowski
  • Organizator: ESDENT Małgorzata Baziuk
  • Telefon: 71 307 60 70
  • E-mail: szkolenia@esdent.pl

ERGONOMIA W STOMATOLOGII
Technika pracy na 4 ręce, efektywna współpraca lekarza i asysty Praktyczne spojrzenie na organizowanie stanowiska pracy, standardy zabiegowe. Wykład i zajęcia praktyczne.

25-26.06.2022 r. (sobota/niedziela) Łódź

Miejsce: ŁÓDŹ, Centrum Dydaktyczne UM, ul. Pomorska 251,

Wykładowca: DR N. MED. TOMASZ DZIENIAKOWSKI

W latach 1977- 2002 był pracownikiem naukowym i adiunktem w Zakładzie Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej. Od 20 lat zajmuje się ergonomią w stomatologii. Jest współtwórcą pierwszego programu nauczania ergonomii stomatologicznej w Instytucie Stomatologii w Łodzi.
Odbył staże naukowe oraz prowadził liczne szkolenia w zakresie ergonomii w Stanach Zjednoczonych (Maryland University), Japoni ( LAN Centem- Osaka), Meksyku (Universitat Intern ontinental), Korei Południowej (Korean Orthodontic Research Institute), Tajlandii (Thamasat University), Chinach oraz w licznych ośrodkach w Polsce.
Obecnie zajmuje się promowaniem zdrowia w stomatologii w ramach organizacji GEPEC ( Global Engineering, Promotion and Education Collaborative) której jest członkiem założycielem. GEPEC jest organizacją założoną w 2005 roku w Kanadzie, zrzeszającą specjalistów różnych dziedzin naukowych. GEPEC propaguje ergonomię w której podmiotem jest człowiek ( Human Centered Ergonomics).
Od 25 lat prowadzi praktykę stomatologiczną Dental 111 w Łodzi
Koszt: 1850 zł – lekarz, 1250 zł - asysta
Cel warsztatów
Ogólnym celem zajęć jest opanowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów w warunkach pracy ergonomicznej zespołu stomatologicznego. W ramach wykładu, demonstracji i ćwiczeń własnych uczestnicy zapoznają się ze sposobami pracy lekarza i z taką organizacją praktyki, która w przystępny sposób, łącząc wiedzę praktyczną z dowodami naukowymi, pozwoli osiągnąć umiejętności precyzyjnej pracy w różnych dziedzinach stomatologii. Zajęcia składają się: z wykładu- seminarium- każdy temat omawiany jest w formie dyskusji i demonstracji. Prowadzący prezentuje czynności manualne zgodnie z programem wykładów, uczestnik warsztatów własnoręcznie wykonuje zadania przewidziane programem

Kompetencje i umiejętności
Po kursie uczestnik potrafi: zorganizować ergonomiczne stanowisko pracy; opracować własne standardy w zakresie narzędzi, materiałów, technologii zabiegów oraz sposobu ich wykonania; pracować w warunkach widoczności i dostępności pola operacyjnego z jednoczesnym zachowaniem stabilnej sylwetki; nauczyć asystę zrozumienia sensu standaryzacji zabiegów i stosowania zasad standaryzacji począwszy od przygotowania stanowiska pracy do dynamicznej współpracy z lekarzem w trakcie samego zabiegu.
Plan kursu:
I DZIEŃ – 10.00 – 17.00 ( w trakcie przerwa kawowa oraz lunch)
Wykład połączony z demonstracją nt. ergonomicznych zasad pracy lekarzy stomatologów, badań i kierunków rozwoju ergonomii w stomatologii.
Ćwiczenia przyjmowania ergonomicznej pozycji ciała, metryczne zdefiniowanie „punktu pracy”,
organizacja stanowiska pracy.
Wykład połączony z demonstracją nt. widoczności i dostępności pola operacyjnego, chwytów i sposobów stabilizacji narzędzi pracujących, zasad współpracy z asystą stomatologiczną w aspekcie standaryzacji zabiegów.
Ćwiczenia chwytu i stabilizacji narzędzi pracujących w różnych sytuacjach klinicznych. Opracowanie wraz z asystą indywidualnych standardów pracy dla wybranych zabiegów klinicznych. Współpraca z asystą stomatologiczną ( komunikacja bezsłowna, wymiana narzędzi i materiałów podczas zabiegu).
Dyskusja
II DZIEŃ 9.00 – 14.30 ( w trakcie przerwa kawowa oraz lunch)
Demonstracja wybranego zabiegu w oparciu o opracowane wcześniej standardy kliniczne.
Dyskusja w trakcie demonstracji. Przerwa kawowa
Na podstawie opracowanych wcześniej standardów uczestnicy kursu wykonują zabieg opracowania i wypełniania ubytku w warunkach symulacji klinicznej. Doskonalą umiejętności współpracy z asystą.
Obiad , zakończenie warsztatów.


Organizator: ESDENT Małgorzata Baziuk, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław
tel. 71 307 60 70, 695 544 449 www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359

Firma ESDENT Małgorzata Baziuk jest podmiotem uprawnionym do podyplomowego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Za każdy kurs medyczny przyznawane są punkty edukacyjne według obowiązujących przepisów.

POLECAMY W SERWISACH