PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu
EFEKTYWNA RECEPCJA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM - warsztat.
  • Tematyka: Zarządzanie i Marketing
  • Prowadzący: psycholog Katarzyna Świtalska
  • Organizator: ESDENT DENTAL EQUIPMENT
  • Telefon: 71 307 60 70
  • E-mail: szkolenia@esdent.pl

EFEKTYWNA RECEPCJA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM - warsztat.

Budowanie wizerunku gabinetu poprzez kontakt osobisty i telefoniczny. Sylwetka pracownika recepcji. Sztuka autoprezentacji. Zarządzanie czasem i zadaniami w recepcji. Komunikacja z pacjentami i innymi członkami zespołu. Reakcja na zastrzeżenia i reklamacje – jak sobie poradzić.

 

Wykładowca: Katarzyna Świtalska  psycholog, trener biznesu

Trener i konsultant zarządzania. Psycholog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat prowadzi treningi interpersonalne, coaching,  treningi menedżerskie oraz szkolenia z negocjacji, komunikacji i technik pracy z grupą. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ludzi w kierunku osiągania sukcesów w swojej branży zawodowej. Wspomaga zespoły w organizacjach w zakresie poprawy współpracy, motywacji i komunikacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Właścicielka Firmy Szkoleniowej-Projekt. Współpracuje z kilkoma magazynami z branży biznesowej. Jej główną specjalnością są projekty szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji osobistych w aspekcie psychologicznym i społecznym. Specjalizuje się w szkoleniach dla branży hotelarskiej i turystycznej, kosmetycznej i fryzjerskiej, medycznej i stomatologicznej. Współpracuje jako ekspert z portalem sekretykobiet.pl. i z magazynami branżowymi. Tematyka prowadzonych szkoleń : komunikacja werbalna i niewerbalna pracoholizm, mobbing, negocjacje, zarządzanie personelem, motywowanie, zarządzanie czasem, techniki opanowywania stresu, obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów metodą genogramów, analiza transakcyjna, twórczość i kreatywność, coaching.

 

Miejsce: Wrocław,  sala wykładowa

                                                                                                                                                                   Koszt  980 zł

PROGRAM 10.00 - 16.30

Cel szkolenia:Celem szkolenia jest zapoznanie się z mechanizmami psychologicznymi w komunikacji międzyludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem relacji z Pacjentem

 wykład    11.30 – przerwa kawowa, 13.30 - lunch

Sylwetka pracownika recepcji. Reprezentacyjna i informacyjna funkcja pracownika. Zadania i obowiązki pracownika.

Rola własnych przekonań i postaw w kontakcie z Pacjentem.

Sztuka autoprezentacji. Pierwsze wrażenie i jego rola w procesie budowania relacji z Pacjentem.

Wygląd o zachowanie osoby będącej wizytówką recepcji.

Rola komunikacji niewerbalnej w obsłudze (mowa ciała). Spójność przekazu.

Zasady skutecznej komunikacji w recepcji

Podstawowe zasady obsługi Pacjenta, oczekiwania Pacjenta. Umiejętność odkrycia i zaspokojenia potrzeb Pacjenta.

Poziomy obsługi Pacjenta, efektywność w kontaktach z Pacjentem.

Techniki wyłaniania potrzeb Pacjenta oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań

Zbieranie informacji na podstawie obserwacji i rozmowy z Pacjentami.

Typologia Pacjentów i umiejętność dopasowania się do rozmówcy.

Skuteczna komunikacja w recepcji -sterowanie rozmową , kreatywny scenariusz rozmowy.

Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania.

Budowanie efektywnego kontaktu przez telefon. Prowadzenie telefonicznej rozmowy z Pacjentem.

Zbieranie i udzielanie informacji przez telefon, przekazywanie wiadomości.

Reakcja na zastrzeżenia i reklamacje

Reakcja na obiekcje, zastrzeżenia i reklamacje i sposoby radzenia sobie z nimi.

Reakcja na krytykę lub odmowę, umiejętność dystansowania się i oddzielenie intencji od zachowań.

Zarządzanie czasem i zadaniami w recepcji

Organizacja czasu pracy, ustalanie priorytetów, planowanie zadań do wykonania          

 

                                                                           

Organizator:    ESDENT Dental Equipment, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław 

tel. 71 307 60 70,   695 544 449

         www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl

         Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:

         ING BANK ŚLĄSKI S.A. 27 1050 1575 1000 0022 5454 2323

POLECAMY W SERWISACH