DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA TWARZOCZASZKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH. Wykład i zajęcia praktyczne.
  • Tematyka: Radiologia
  • Prowadzący: lek., lek. dent. Marcin Sobotka
  • Organizator: ESDENT Małgorzata Baziuk
  • Telefon: 71 307 60 70
  • E-mail: szkolenia@esdent.pl

DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA TWARZOCZASZKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH.
Wykład i zajęcia praktyczne.

2.07.2022 r. (sobota) - Warszawa


Wykładowca: LEK., LEK. DENT. MARCIN SOBOTKA
W 2005 roku ukończył Wydział Wojskowo - Lekarski i Lekarsko - Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od początku swojej drogi zawodowej związany głównie z chirurgią stomatologiczną i implantologią, a także diagnostyką obrazową. W 2016 roku ukończył specjalizację z Chirurgii stomatologicznej i w tym samym roku rozpoczął specjalizację z Radiologii i diagnostyki obrazowej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. W radiologii obszarem jego zainteresowania jest twarzoczaszka, a przede wszystkim stawy skroniowo-żuchwowe. W diagnostyce twarzoczaszki wykorzystuje wszystkie dostępne metody badania jak tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy ultrasonografia. Prowadzi szkolenia dla lekarzy dentystów z zakresu radiologii stomatologicznej i anatomii radiologicznej.

Miejsce: Warszawa,  Koszt: 2600 zł

PROGRAM
SOBOTA 9.00 – 18.00
WYKŁAD - Diagnostyka radiologiczna twarzoczaszki – staw skroniowo-żuchwowy
PANTOMOGRAM i ZDJĘCIA CZYNNOŚCIOWE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH
1.Omówienie poszczególnych struktur anatomicznych występujących na zdjęciu pantomograficznym. 2. Ocena elementów składowych stawu skroniowo-żuchwowego w badaniu pantomograficznym. 3. Omówienie najczęściej występujących patologii w stawie skroniowo-żuchwowym, a także w pozostałym obszarze twarzoczaszki objętych badaniem. 4. Porównanie badania czynnościowego stawów skroniowo-żuchwowych z pantomogramem
Diagnostyka radiologiczna twarzoczaszki – staw skroniowo-żuchwowy, zatoki oboczne nosa i jama nosa
TOMOGRAFIA STOŻKOWA (CBCT)
1.Różnice między badaniem tomograficznym, a rezonansem magnetycznym. Porównanie struktur anatomicznych. Anatomia stawu skroniowo-żuchwowego w oparciu o badanie tomograficzne. 2. Ocena elementów składowych stawu skroniowo-żuchwowego w badaniu tomograficznym. 3. Omówienie najczęściej występujących patologii w stawie skroniowo-żuchwowym. 4. Anatomia zatok obocznych nosa i jamy nosowej w badaniu CBCT. 5. Zapalenie ostre i przewlekłe zatok obocznych nosa w ujęciu radiologicznym i chirurgicznym. 6. Omówienie najczęściej występujących patologii
WARSZTAT - Czytanie i interpretacja obrazu CBCT - stawy skroniowo żuchwowe, zatoki oboczne nosa i
jama nosowa (praca przy komputerach)
13:00 – 14:00 lunch
WYKŁAD - Diagnostyka radiologiczna twarzoczaszki – staw skroniowo-żuchwowy
REZONANS MAGNETYCZNY (MRI)
1.Anatomia stawu skroniowo-żuchwowego w oparciu o badanie MRI. 2. Analiza poszczególnych płaszczyzn w badaniu rezonansu magnetycznego (MRI). 3. Jak znaleźć poszczególne struktury anatomiczne w MRI – co jest normą a co już patologią? 4. Jak nawigować między poszczególnymi składowymi badania, żeby znaleźć jak najwięcej szczegółów, które nas interesują – Czy różnią się od siebie poszczególne techniki badania? Które są lepsze do oceny krążka stawowego, a które do oceny torebki stawowej czy wyrostka kłykciowego? 5. Podstawowe i najczęściej występujące patologie w stawie skroniowo-żuchwowym, ich analiza i powiązanie z objawami jakie zgłasza pacjent – Czy zawsze objawy jakie zgłasza pacjent znajdują odzwierciedlenie w obrazie radiologicznym? Czy brak objawów klinicznych oznacza zawsze brak zmian w obrazie MRI? 6. Wykorzystanie MRI do wykonania pomiarów pomiędzy poszczególnymi strukturami stawu skroniowo-żuchwowego. Czy nasze leczenie jest skuteczne?
WARSZTAT - Czytanie i interpretacja obrazu MRI - stawy skroniowo żuchwowe (praca przy komputerach)

Organizator: ESDENT Małgorzata Baziuk, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław
tel. 71 307 60 70, 695 544 449 www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl

Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90105015751000002257704359

Firma ESDENT Małgorzata Baziuk jest podmiotem uprawnionym do podyplomowego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Za każdy kurs medyczny przyznawane są punkty edukacyjne według obowiązujących przepisów.

POLECAMY W SERWISACH