Regres jest widoczny niemal w każdym województwie. Przed spadkiem uchowały się trzy regiony. Są to województwa lubelskie (miejsc było 3 a jest 6), warmińsko - mazurskie (było 4 a jest 5) oraz pomorskie (było 1 jest 4).

W tej statystyce dramatycznie wypada Małopolska. Rok temu miała przyznanych 12 miejsc, w tym roku zaledwie 3, nie lepiej sytuacja rysuje się w województwach dolnośląskim i kujawsko - pomorskim (spadek z 9 do 4), śląskim (z 7 do 3), opolskim (z 4 do 1).
Tylko jeden lekarz dentysta w trybie rezydentury będzie się kształcił i pracował w województwie świętokrzyskim. Podobnie będzie w opolskim.
W dwóch dziedzinach zanotowano wzrost miejsc: nieznaczny - w periodontologii (z 5 do 7), wyraźny w stomatologii dziecięcej (z 10 do 19). W pozostałych obszarach zanotowano wyraźny spadek w granicach 50 proc.

Porównanie liczby rezydentur według województw jesień 2012 /jesień 2013/ jesień 2014

Wojew.

Chirurgia stomatolog.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Orto

doncja

Perio-dont

Protet. stomat.

Stomat. dziecięca

Stomat.

zachow. z endo.

mazowieckie

2/1/1

1/1/1

0/3/1

1/2/1

4/0/1

4/3/4

0/4/1

małopolskie

3/3/1

2/2/0

1/2/0

1/1/0

0/1/1

0/0/0

0/3/1

dolnośląskie

6/0/0

0/3/0

0/3/1

1/1/1

0/0/0

2/0/1

1/2/1

kujawsko – pomorskie

1 /2/0

0/3/1

0/0/0

0/0/1

0/2/1

0/0/0

1/2/1

łódzkie

0/0/1

1/1/0

0/1/1

0/0/1

1/1/1

0/5/1

0/1/1

podlaskie

1/0/1

2/1/0

0/0/0

0/0/0

0/3/1

0/0/2

0/3/1

śląskie

0/1/0

0/0/1

0/1/0

1/0/0

6/2/0

0/1/1

4/2/1

wielkopol.

2/5/0

0/0/0

1/0/0

1/0/1

0/0/1

0/0/2

0/1/1

opolskie

0/0/1

0/2/0

0/0/0

0/0/0

1/0/0

0/0/0

0/2/0

warmińsko – mazurskie

0/0/0

0/1/1

0/0/1

0/0/1

1/1/1

0/0/0

0/2/1

zachodniopomorskie

0/1/0

0/1/0

0/1/0

0/1/1

0/0/0

0/0/2

0/0/1

lubelskie

0/1/1

0/0/0

1/0/1

0/0/0

1/0/0

4/1/3

1/1/1

podkarp.

0/0/0

0/1/0

0/1/1

0/0/0

0/0/0

0/0/1

0/0/1

pomorskie

1/0/0

0/1/1

0/0/0

0/0/0

0/0/0

2/0/2

1/0/1

świętokrzys

0/0/1

0/0/0

0/1/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

lubuskie

1/0/0

0/0/0

0//0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

razem

17/14/7

6/17/5

3/13/6

5/5/7

14/10/7

12/10/19

8/23/13


Łączna liczba rezydentur dla lekarzy dentystów według województw jesień 2012 /jesień 2013/ jesień 2014

Wojew.

Razem

mazowieckie

12/14/10

małopolskie

7/12/3

dolnośląskie

10/9/4

kujawsko – pomorskie

2/9/4

łódzkie

2/9/6

podlaskie

3/7/5

śląskie

11/7/3

wielkopol.

4/6/5

opolskie

1/ 4/1

warmińsko – mazurskie

1/ 4/5

zachodniopomorskie

0/4/4

lubelskie

7/3/6

podkarp.

0/2/3

pomorskie

4/1/4

świętokrzys

0/1/1

lubuskie

1/0/0

razem

65/92/64