• 6 marca w siedzibie CEM w Łodzi 22 osób zdało część testową Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej
  • Najwyższy wynik wynosił 104 pkt., natomiast najniższy - 41 pkt.
  • Część ustna egzaminu specjalizacyjnego odbędzie się 20 marca w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Dra Witolda Chodźki 6.

Wyniki PES (test) z chirurgii stomatologicznej 

Cześć testową Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej przeprowadzono 6 marca w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Oceny zdających część testową PES z chirurgii stomatologicznej:

  • bardzo dobry - 0
  • ponad dobry - 2
  • dobry - 4
  • ponad dostateczny -9
  • dostateczny - 7
  • niedostateczny - 22.

Najwyższy wynik z egzaminu testowego to 104 pkt., natomiast najniższy - 41 pkt.

Kiedy egzamin ustny? 

Część ustna egzaminu odbędzie się 20 marca 2023 r. w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie przy ul. Dra Witolda Chodźki 6.

Osoby, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą z części testowej, są zwolnione z części ustnej PES.